Sabam en Sofam richten uniek loket op voor volgrecht

share

September 29, 2015

De Belgische auteursverenigingen SABAM en SOFAM slaan de handen in elkaar om samen een uniek loket op te starten voor het volgrecht.

Het volgrecht is een vergoeding waarvan grafische en plastische kunstenaars, inclusief fotografen, genieten wanneer een van hun originele kunstwerken wordt verkocht door actoren uit de professionele kunsthandel.

SABAM en SOFAM vertegenwoordigen beeldende kunstenaars die aanspraak kunnen maken op het volgrecht in België.

Het Koninklijk Besluit van juni 2015 met betrekking tot het volgrecht bepaalt dat de actoren uit de professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, de openbare ambtenaar en de verkoper voortaan verplicht zijn de doorverkopen te melden via het uniek platform www.resaleright.be.

Christophe Depreter, CEO van SABAM: “Wij zijn heel blij dat we dit platform concreet hebben kunnen maken. Het zal de aangiftes van professionelen uit de kunsthandel een pak gemakkelijker maken en tegelijkertijd beeldende kunstenaars en fotografen de kans geven de doorverkoop van hun werken te volgen. Dit is dus een grote stap vooruit op het vlak van administratieve vereenvoudiging, wat alleen maar voordelig kan zijn voor alle betrokkenen.”

Marie Gybels, Directeur-zaakvoerder van SOFAM:  “Met het uniek platform zetten we een belangrijke stap  naar een eenvoudig beheer van het volgrecht in België. SOFAM is verheugd over deze samenwerking met SABAM in het teken van de auteurs en de  actoren uit de professionele  kunsthandel.”

 

Over SABAM

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. SABAM staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.

Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 39.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. SABAM speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire. SABAM heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

 

Over SOFAM

SOFAM werd in 1979 opgericht op initiatief van kunstenaars en fotografen die de verdediging van hun rechten in het kader van een auteursvereniging wilden versterken. Ze int en verdeelt auteursrechten voor de grafische en beeldende kunsten. Met een wereldwijd netwerk van bijna 50 zusterverenigingen vertegenwoordigt SOFAM vandaag bijna 5000 auteurs in alle disciplines van de beeldende kunst: schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, architectuur, design, strips, manga, illustratie, street art, digitale kunst, videokunst,…

Über Sabam

Sabam wurde 1922 von Autoren für Autoren gegründet. Als Privatunternehmen sammelt, verwaltet und verteilt Sabam die Lizenzgebühren der Urheber. Sabam ist die Vermittler zwischen dem kreativen Künstler und dem Nutzer der Werke. Sabam garantiert den Autoren eine faire Vergütung für die Nutzung ihrer Werke außerhalb des Familienkreises.

Als größtes Kulturunternehmen in Belgien vertritt sie 40.000 Autoren und mehr als 4 Millionen Werke. Sabam spielt eine aktive Rolle in der Verbreitung von Kultur in Belgien und im Ausland, weil sie Autoren unterstützt und ihnen ein Netzwerk zur Verfügung stellt.

Sabam vertritt sowohl das belgische als auch das internationale Musikrepertoire. Sabam ist multidisziplinär und besteht aus Komponisten, Textern, Verlegern, Dramatikern, Choreografen, Regisseuren, Drehbuchautoren, Dialogautoren, Radioproduzenten, Autoren von Untertiteln, Übersetzern, Romanautoren, Dichtern, Comicautoren, Illustratoren, Journalisten, Bildhauern, Malern, Videokünstlern, Fotografen, Grafikdesignern,…

Tel: 02/286 83 83

Sabam cvba
Aarlenstraat 75-77
1040 Brüssel