SABAM ondertekent Letter Of Intent met het Zweedse ICE

share

September 17, 2013

In haar voortdurend streven naar efficiëntie en kosteneffectiviteit heeft SABAM een Letter Of Intent (LOI) ondertekend met het Zweedse ICE (International Copyright Enterprise). Deze LOI betreft een gezamenlijke studie om het beheer van de informatie van miljoenen werken in de toekomst aan ICE toe te vertrouwen. Een uitgebreide databank die de volledige informatie bevat van alle werken is daarbij een noodzaak. Momenteel bevat de databank van SABAM meer dan 10.000.000 werken. Het actueel houden van de informatie is een intensieve en complexe activiteit die deel uitmaakt van haar kerntaken.

Wat doet ICE?

ICE is een professioneel dienstenbedrijf dat geavanceerde oplossingen biedt inzake databanken voor de verwerking van multiterritoriale auteursrechten. Op basis van zijn unieke oplossingen zal ICE de mogelijkheid bestuderen om de documentatie van SABAM voor zowel het lokale als het internationale repertoire te beheren. Deze overeenkomst zou SABAM een sterke dienstverlening bieden en haar toegang tot een breder repertoire van andere klanten van ICE verschaffen, alsook een breder publiek voor haar eigen repertoire.

Carsten Drachmann, CEO van ICE: “Tijdens onze gesprekken in de afgelopen maand heeft het management van SABAM zich vastberaden getoond om haar leden betere diensten tegen lagere kosten aan te bieden. We zijn dan ook erg blij deze LOI te ondertekenen, die SABAM zal helpen dit doel te bereiken.”

Wat is het voordeel voor de vennoten van SABAM?

Deze mogelijke outsourcing zou SABAM in staat stellen haar leden nog beter te dienen tegen een lagere kost. De studie met ICE zal afgerond zijn begin december van dit jaar. De resultaten worden dan
voorgelegd aan de Raad van Bestuur van SABAM.

Christophe Depreter, CEO van SABAM: "Door de macro-economische omstandigheden en de voortdurende druk om een hogere kwaliteit te leveren aan onze 38.000 leden moeten we constant onze processen verbeteren. ICE is reeds de leverancier ter zake van buitenlandse zustermaatschappijen van SABAM (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden). Er zal een impact zijn op de werking van onze vereniging. De details daarvan worden nu geanalyseerd in het kader van de LOI. We moeten blijven werken om de rijkdom van onze lokale cultuur te beschermen. België kent veel talent in alle disciplines, maar we zijn een klein land. Wij willen voordeel halen uit deze samenwerking: een correcte vergoeding van onze auteurs is immers de core business van SABAM”.

Over SABAM:

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. SABAM staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.

Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 38.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. SABAM speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire. SABAM heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Over ICE:

International Copyright Enterprise Services AB (ICE) is een naamloze vennootschap gevestigd in Stockholm, Zweden. ICE levert professionele en beheerde diensten inzake back office management en het beheer van muziekrechten aan de muziekindustrie. Het bedrijf werd in 2007 opgericht als een joint venture tussen STIM en PRS for Music. Vandaag vertegenwoordigt ICE inzake auteursrechten 170.000 songwriters, componisten en muziekuitgevers.
www.iceservices.eu

Über Sabam

Sabam wurde 1922 von Autoren für Autoren gegründet. Als Privatunternehmen sammelt, verwaltet und verteilt Sabam die Lizenzgebühren der Urheber. Sabam ist die Vermittler zwischen dem kreativen Künstler und dem Nutzer der Werke. Sabam garantiert den Autoren eine faire Vergütung für die Nutzung ihrer Werke außerhalb des Familienkreises.

Als größtes Kulturunternehmen in Belgien vertritt sie 40.000 Autoren und mehr als 4 Millionen Werke. Sabam spielt eine aktive Rolle in der Verbreitung von Kultur in Belgien und im Ausland, weil sie Autoren unterstützt und ihnen ein Netzwerk zur Verfügung stellt.

Sabam vertritt sowohl das belgische als auch das internationale Musikrepertoire. Sabam ist multidisziplinär und besteht aus Komponisten, Textern, Verlegern, Dramatikern, Choreografen, Regisseuren, Drehbuchautoren, Dialogautoren, Radioproduzenten, Autoren von Untertiteln, Übersetzern, Romanautoren, Dichtern, Comicautoren, Illustratoren, Journalisten, Bildhauern, Malern, Videokünstlern, Fotografen, Grafikdesignern,…

Tel: 02/286 83 83

Sabam cvba
Aarlenstraat 75-77
1040 Brüssel