Showcase bij release in het buitenland

Doel van de steun

Artiesten uit Vlaanderen of Brussel de mogelijkheid geven in het buitenland op te treden om de release van hun eerste of tweede cd te promoten. De showcase heeft als doel om professionals uit te nodigen en voet aan grond te krijgen in het betrokken land. De artiest(en) en hun begeleiding (managers, bookers, labels, promo…) zorgen er voor dat lokale professionals (booker, platenfirma of persattaché) meewerken aan de organisatie en de promotie van het optreden. Dit via alle mogelijke kanalen (pers, media, social media, uitnodigingen professionals…) om de slaagkansen te verhogen.

 

Ontvankelijkheidscriteria

Om van deze steun te kunnen genieten moet de artiest:

 • reeds zijn sporen verdiend hebben op Belgische podia, in de media aandacht gekregen hebben en omringd zijn door management en bookingskantoor
 • hetzij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon uit de Vlaanderen of Brussel zijn die de artiest vertegenwoordigt, hetzij een artiest met effectieve verblijfplaats of hoofdzetel in Vlaanderen of in Brussel;
 • minstens 2 maanden voor het / de optreden (s) de aanvraag indienen
   

Komen in aanmerking:

 • optredens die de effectieve relatie met professionele partners uit het betrokken land (producent voor één concertdatum, medewerking van plaatselijke uitgever of booker of label, op voorhand gemaakte mediapromotie waaruit interesse blijkt) aantonen, en op een locatie waar de kans reëel is dat professionals uit de muzieksector aanwezig zijn.
 • optredens die georganiseerd worden met de hulp van een professional uit Vlaanderen of Brussel die, door zijn praktische kennis van het betrokken gebied, samenwerkingen met het plaatselijke beroepsmilieu kan opzetten.
 • het concert betreft geen voorprogramma. De artiest is de hoofdgroep die avond.
 • om van deze steun te kunnen genieten moeten de auteurs en componisten van de uitgevoerde werken voor het betrokken gebied aangesloten zijn bij Sabam. De auteurs hebben minstens 50% van de uitgevoerde werken op hun naam.
 • de beurs dient om kosten te dekken zoals vervoer, accommodatie, eventuele huur van een ruimte of backline, deelname aan promotiekosten van de avond, gage muzikanten en technische crew

 

Dossier

Naast een uitgebreide omschrijving van de buitenlandse speelkans(en) voegt u onderstaande informatie toe:

 • een gedetailleerde costing (ontvangsten – uitgaven). Deze costing bevat ook andere verkregen subsidies of tussenkomsten van overheden, labels, uitgevers, sponsors… Kosten worden na afloop verantwoord met bewijsstukken (facturen)
 • de aanvrager geeft een overzicht van iedereen die betrokken is bij de productie (travelparty). Naast het aantal deelnemers wordt elke functie duidelijk omschreven (muzikanten en techniekers, management, booker…)
 • na het/de optreden(s) wordt een verslag bezorgd met informatie over aanwezige professionals, reacties, contacten, media aandacht, voorstellen voor andere optredens… Er wordt ook aandacht gegeven aan het promotionele luik (mediaplan)

 

Praktisch

Deze beurs is van toepassing op concerten die plaatsvinden in 2018. De steun is beperkt tot 50% van de kosten die door de artiest zijn gemaakt. Dit met een maximum van 2.500 euro. Het saldo zal na controle van de bewijsstukken en na het doorgaan van de ondersteunde optredens uitbetaald worden. Dit op basis van een factuur die ons toegezonden wordt.

Sabam for Culture
75, Aarlenstraat
1040 Brussel
BTW BE 0402.989.270 RPR/RPM Brussel/Bruxelles

Vermelding factuur:
Release showcase in het buitenland. Bijdrage tot diverse onkosten.

Voor btw-plichtigen geldt een btw-voet van 21%

 

Opsturen dossier

Stuur uw dossier samen met de nodige bewijsstukken naar sabamforculture@sabam.be