Jaarverslag SABAM 2011

share

mei 29, 2012

Het jaarverslag van SABAM (voor het jaar 2011) werd op 21 mei 2012 tijdens de Algemene Vergadering van haar aangesloten leden goedgekeurd. Hieronder vindt u de kerncijfers van vorig jaar:

- Omzet 2011: 141.099.855 €
- 111 miljoen € uitgekeerd aan de rechthebbenden
- 83% van de in 2010 geïnde netto rechten uitgekeerd in 2010 en 2011
- Nettokostenpercentage: 20,13%
- 36.634 leden
- 47,8 miljoen werken vertegenwoordigd
- 308,3 voltijds equivalente medewerkers op 31 december 2011

De omzet daalt met 26,9%. Dit leidt tot een daling van de uit te keren rechten met 33% en een stijging van de nettokosten met 7,6%. De daling van de omzet was voorzien en is een gevolg van het niet verlengen van de central licensing overeenkomst met Universal Music Records in oktober 2010. Meer dan zes jaar lang inde SABAM in heel Europa auteursrechten op de verkoop van platen en muziek-dvd’s onder het Universal label. Dit beheer van rechten op Europees niveau vertegenwoordigde een omzet van tientallen miljoenen €. Als we de omzet in 2011 met die van 2010 vergelijken zonder rekening te houden met de Universal-rechten, dan beperkt de omzetdaling zich tot 1,9%.

Inningen voor het gebruik van het SABAM-repertoire op het internet blijven stabiel, maar wegen nog lang niet op tegen de daling van de inkomsten uit de platenverkoop in België. Meer bemoedigend zijn de stijgende inningen voor het muziekgebruik in de horeca en andere publieke ruimtes en de inningen van rechten uit het buitenland voor het Belgisch muziekrepertoire (+28%). Daarnaast stijgen ook de inningen voor theater (+7,3%), reprografie (+20%) en thuiskopie (+52%).

De volledige versie van het jaarverslag is beschikbaar op onze website:
http://www.sabam.be/nl/sabam/jaarverslagen

Over SABAM

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. SABAM staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.

Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 36.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. SABAM speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire. SABAM heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Over Sabam

Sabam werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt Sabam de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppendekunstenaar en de gebruiker van de werken. Sabam staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.

Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 39.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. Sabam speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. Sabam vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire.

Sabam heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Tel: 02/286 83 83

Sabam cvba
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel