OVER SABAM

ONZE MISSIE, ONZE WAARDEN

Onze Missie


De missie geeft aan wat onze reden van bestaan is: • SABAM garandeert een eerlijke vergoeding aan de duizenden binnen- en buitenlandse auteurs voor wie zij de rechten beheert. In alle transparantie.

 • Als referentiepunt binnen de creatieve sector verschaft SABAM haar klanten een snelle en eenvoudige toegang tot het wereldrepertoire. In alle zekerheid.

Onze Visie


De visie geeft aan waar de organisatie heen wil op middellange termijn: • Als onmisbaar instrument ten dienste van de cultuur vergoedt SABAM op een voortreffelijke wijze het gebruik van haar repertoire.

 • We streven voortdurend naar een meerwaarde voor de rechthebbenden /vennoten, de klanten en de medewerkers, en willen daarom:
  ◦ symbool staan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening
  ◦ het referentiepunt zijn van alle auteursrechtenmaatschappijen in België
  ◦ de maatschappelijke en culturele rol voor onze rechthebbenden vervullen.
  ◦ Rendabele diensten, producten en processen aanbieden (verhouding kosten/efficiëntie)
  ◦ een aantrekkelijk bedrijf zijn op de arbeidsmarkt

 • Verder wensen we uit te groeien tot een vennootschap waarvan de meerwaarde door ieder erkend wordt. Hiervoor willen we:
  ◦ Europese samenwerkingen en licenties ontwikkelen
  ◦ ten dienste staan van de buitenlandse rechthebbenden en hun maatschappij
  ◦ onze diensten verkopen om onze kosten te minimaliseren

Onze Waarden


De waarden geven aan hoe we als individuele medewerker de visie van het bedrijf realiseren. Bij de uitvoering van onze activiteiten, houden we zes basiswaarden voor ogen: • Respect
  Respect vormt een fundamentele bouwsteen van de organisatie. SABAM en zijn medewerkers waarderen ieders persoonlijkheid en achtergrond, en verzetten zich tegen vooringenomenheid en onverdraagzaamheid.

 • Teamgeest
  1+1=3
  Ieder met zijn eigen talenten brengt het beste in elkaar naar boven. Teamgeest betekent elkaar een handje toesteken waar nodig, samen lachen en werken, en het groepsbelang voor het eigen belang stellen.

 • Professionalisme
  Vanuit zijn professionalisme streeft SABAM naar het bieden van een duidelijke toegevoegde waarde aan alle betrokkenen. SABAM biedt oplossingen op maat naargelang de geïdentificeerde behoeften en verwachtingen.

 • Klantgerichtheid
  De aanpak van SABAM waarborgt een snelle en grondige dienstverlening. Klanten worden correct opgevangen, problemen worden opgelost en processen worden waar nodig aangepast teneinde meer aan de noden van de klant te voldoen.

 • Integriteit
  SABAM omschrijft integriteit als het handelen in overeenstemming met geschreven en ongeschreven waarden en normen die uitdrukking geven aan begrippen als rechtschapenheid, onschendbaarheid, onkreukbaarheid, zorgvuldigheid, goede trouw zijn, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.

 • Verantwoordelijkheid
  Op een verantwoorde wijze vervult SABAM haar engagementen tegenover haar aandeelhouders en de samenleving als geheel.