Aangifte werk

eServices
Geef uw werken aan, bekijk uw afrekeningen en meer.
Aanmelden

 

Niet-uitgegeven werken

Muziekwerken waar geen uitgever bij betrokken is, dient u zelf aan te geven. U kan dat doen via onze eServices.

Hebt u nog geen account, neem dan contact met onze customer service.

Zolang uw werken nog niet in het openbaar worden uitgevoerd, hoeft u ze niet aan te geven. Dit verandert echter als ze worden gespeeld of op een geluidsdrager of via het internet worden uitgebracht. Anders kunnen we de geïnde rechten niet uitkeren.

  • Een partituur of opname van uw werk is niet nodig tenzij bij:
  • klassieke muziek of jazz (een partituur)
  • bewerkingen van het publiek domein (een partituur of opname)
  • elektroakoestische en aleatorische muziek (een opname en een partituur of technische beschrijving)

OPGELET: Vergeet na de aangifte van uw werken zeker ook niet de uitvoeringen ervan regelmatig te signaleren! Dit kan u eveneens doen via onze eServices.

 

Uitgegeven werken

Dit zijn werken waarvoor een contract is afgesloten tussen de auteur(s) en één of meerdere uitgevers.

Uitgegeven muziekwerken moeten steeds worden aangegeven door de uitgevers. Het kan gaan om originele uitgaven of subuitgaven.

 

Aangifte van agreements en uitgegeven muziekwerken

Q&A


OPGELET: Vergeet zeker ook niet de uitzendingen van uw werken te signaleren! Nadat u uw werk hebt aangegeven, is het belangrijk Sabam op de hoogte te brengen van het gebruik ervan. Dit kan u eveneens doen via onze eServices.
Hebt u nog geen account? Neem dan contact op met onze customer service.