Opleidingsbeurs 

Investeert u als auteur/componist in uw eigen ontwikkeling, toekomst en carrière? 

Neem dan deel aan nationale of internationale opleidingen, workshops en masterclasses én krijg de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald door Sabam for Culture, tot 750 euro per jaar. 

Eventuele transportkosten (in België en in het buitenland) of verblijfskosten (in het buitenland) komen ook in aanmerking.


Voorwaarden:

 • U bent aangesloten bij Sabam als auteur/componist.  
 • U volgt een opleiding, workshop of masterclass over één van de volgende onderwerpen, en met een verhoogde mate van professionalisering of ondernemerschap als einddoel:
  • Songwriting, compositie en arrangement.
  • Beatmaking / producing
  • Het gebruik van specifieke softwareprogramma’s rond muziekproductie en  creatie (bv. DAW-programma’s)
  • Het promoten, releasen, financieren of organiseren van uw persoonlijk artistiek project. 
 • Het gaat over een bijkomende opleiding in uw professionele carrière.
 • Gedurende een bepaalde periode werkt u actief aan het uitbreiden of perfectioneren van uw kennis en vaardigheden.
 • Alleen erkende en interactieve opleidingen komen in aanmerking. Zijn uitgesloten:
  • bachelor- of masteropleidingen en inschrijvingen in het deeltijds kunstenonderwijs (DKO); 
  • opleidingen om een instrument aan te leren;
  • opleidingen die focussen op geluidstechniek;
  • andere langdurige opleidingen (bv. privélessen of avondonderwijs).
 • De opleiding wordt georganiseerd door derden en onderwezen door een expert die voldoende ervaring met de inhoud kan aantonen. 


Uw dossier bevat:

 • een motivatie van uw steunaanvraag;
 • een schatting van de kosten; 

Na afloop verantwoordt u deze kosten aan de hand van bewijsstukken (facturen).

 • eventuele vergoedingen, tussenkomsten en/of subsidies die u gekregen hebt van derden zoals overheden, labels en sponsors;
 • een link naar de opleiding, workshop of masterclass;
 • een overzicht van de personen die betrokken zijn bij de activiteit.


Praktische info:

 • Stuur uw aanvraag samen met de nodige bewijsstukken naar sabamforculture@sabam.be.
 • Sabam for Culture behoudt de mogelijkheid om aanvragen af te keuren.
 • Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u de steun na controle van de bewijsstukken en nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. 
 • De betaling gebeurt op basis van een factuur met de mededeling: “Beurs voor educatieve activiteit. Bijdrage tot diverse kosten”
 • Bent u btw-plichtig? Dan geldt een btw-tarief van 21%.
 • Stuur uw factuur naar: 

Sabam for Culture
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
BTW BE 0402.989.270