Sabam lanceert een bemiddelingsdienst

share

September 9, 2014

In haar continu streven naar een betere dienstverlening voor haar leden en klanten richt SABAM een bemiddelingsdienst op. Voortaan kunnen de leden en klanten van SABAM die een rechtmatig belang hebben zich in laatste instantie tot de bemiddelaar wenden.

Christophe Depreter (CEO): “Bij SABAM willen we onze leden en klanten altijd nauwgezet en onpartijdig van dienst zijn. Onze Customer Service luistert naar iedereen en levert dagelijks dag efficiënt werk. Toch is een bemiddelingsdienst nuttig om onze operaties nog verder te verbeteren. De bemiddelaar zal onze operationele werking kunnen analyseren, nakijken of onze regels nageleefd worden en een objectief, onpartijdig rechtsmiddel vormen voor iedereen die zich benadeeld voelt in een door SABAM beheerd dossier. Dit is een goede zaak, zowel voor haar leden en klanten als voor SABAM.”

De bemiddelaar zal in alle onafhankelijkheid onderzoeken of de statuten, de geldende tarieven en de toe te passen regels door SABAM strikt nageleefd werden. Een verzoek kan enkel schriftelijk bij de bemiddelaar ingediend worden en moet voldoen aan de voorwaarden voorzien in het reglement van de bemiddelaar. Hij behandelt dit verzoek objectief, onpartijdig en in alle onafhankelijkheid. Hij informeert de verzoeker regelmatig over de voortgang van het dossier en over zijn werkmethode. De bemiddelaar deelt zijn beslissing duidelijk en terdege gemotiveerd mee aan de verzoeker. Hij kan de eerdere beslissing in een specifiek dossier dus valideren of ongeldig verklaren. Daarnaast kan hij interne aanbevelingen opstellen om de toepassing van een bepaalde regel te verbeteren.

De bemiddelingsdienst treedt in werking op 15 september 2014. Verzoeken kunnen schriftelijk gericht worden tot:

Dhr. Laurent Weinstein
Bemiddelaar SABAM
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel

De bemiddelaar kan ook via e-mail gecontacteerd worden: laurent.weinstein@sabam.be

 

Over SABAM

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. SABAM staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.

Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 39.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. SABAM speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt.

SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire. SABAM heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Über Sabam

Sabam ist die belgische Gesellschaft für Urheber, Komponisten und Verleger. Sie verwaltet die Rechte von mehr als 41.000 Mitgliedern in 5 Bereichen: Musik, Film & Fernsehen, Theater & Tanz, Bildende Kunst und Literatur. Im Jahr 2017 verteilte Sabam fast 118 Millionen Euro an Urheberrechtsgebühren. Darüber hinaus unterstützte sie im selben Jahr über Sabam For Culture mehr als 130 kulturelle Veranstaltungen und über 150 Projekte ihrer Mitglieder. In Brüssel arbeiten täglich mehr als 250 Mitarbeiter daran, die Rechte der Urheber zu schützen. Im Jahr 2022 feiert Sabam ihr 100-jähriges Bestehen.

Pressekontakt:

Olivier Maeterlinck

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be