SABAM en Google tekenen een baanbrekende digitale licentieovereenkomst

share

Dezember 19, 2012

SABAM heeft zopas een belangrijke overeenkomst afgesloten met Google. Dankzij deze overeenkomst heeft Google nu een licentie voor het muziekrepertoire dat rechtstreeks door SABAM vertegenwoordigd wordt. Google betaalt SABAM rechtstreeks de auteursrechten voor het gebruik van dit repertoire in zijn digitale muziekdienst in heel de Europese Unie en zelfs daarbuiten.

Wat is er zo baanbrekend aan deze overeenkomst?

Tot nu toe werden de digitale licenties voor online exploitaties van het SABAM-repertoire beperkt tot België. Voor het online gebruik van haar repertoire in het buitenland vertrouwde SABAM de inning toe aan haar zusterverenigingen.

Dankzij deze overeenkomst kan Google via een one-stop shop een licentie verkrijgen om het SABAM-repertoire online en multiterritoriaal te gebruiken op Google Play, Googles digitale place-to-be voor entertainment.

Wat zijn de voordelen van deze overeenkomst?

Er zal geen tussenkomst meer zijn van een zustervereniging. Voor de auteurs die door SABAM vertegenwoordigd worden, betekent dit een snellere uitbetaling van hun rechten en een vermindering van de commissie. Voor Google is er een administratieve vereenvoudiging en één aanspreekpunt voor het SABAM-repertoire.

Een première voor een middelgrote auteursvereniging

SABAM is tevreden dat ze als eerste middelgrote auteursvereniging in de EU – na de grote auteursverenigingen – een one-stop shop voor het online, multiterritoriaal gebruik van haar repertoire kan aanbieden.

Christophe DEPRETER, CEO van SABAM: “Deze overeenkomst loopt vooruit op de doelstellingen van transparantie en meer efficiëntie uitgevaardigd in het voorstel van richtlijn inzake de collectieve beheersvennootschappen door de Europese Commissie.”

Sami VALKONEN, bij Google Play verantwoordelijk voor de internationale muzieklicenties: “Wij zijn erg blij dat SABAM toetreedt tot het groeiend aantal auteursverenigingen dat Google Play licenties verleent op panterritoriale basis. De progressieve benadering van SABAM inzake licentieverlening dient als voorbeeld voor andere auteursverenigingen in de Europese Unie en bevordert het aanbod van legale, innovatieve diensten zoals Google Play aan consumenten in de hele Unie en daarbuiten.”

Over SABAM

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende
kunstenaar en de gebruiker van de werken. SABAM staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring. Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 36.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties.

SABAM speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire. SABAM heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Über Sabam

Sabam wurde 1922 von Autoren für Autoren gegründet. Als Privatunternehmen sammelt, verwaltet und verteilt Sabam die Lizenzgebühren der Urheber. Sabam ist die Vermittler zwischen dem kreativen Künstler und dem Nutzer der Werke. Sabam garantiert den Autoren eine faire Vergütung für die Nutzung ihrer Werke außerhalb des Familienkreises.

Als größtes Kulturunternehmen in Belgien vertritt sie 41.000 Autoren und mehr als 4 Millionen Werke. Sabam spielt eine aktive Rolle in der Verbreitung von Kultur in Belgien und im Ausland, weil sie Autoren unterstützt und ihnen ein Netzwerk zur Verfügung stellt.

Sabam vertritt sowohl das belgische als auch das internationale Musikrepertoire. Sabam ist multidisziplinär und besteht aus Komponisten, Textern, Verlegern, Dramatikern, Choreografen, Regisseuren, Drehbuchautoren, Dialogautoren, Radioproduzenten, Autoren von Untertiteln, Übersetzern, Romanautoren, Dichtern, Comicautoren, Illustratoren, Journalisten, Bildhauern, Malern, Videokünstlern, Fotografen, Grafikdesignern,…

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be