NETLOG: Het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt zijn veto tegen een maatregel van algemene filtering

share

Februar 16, 2012

Het Hof van Justitie heeft een gerechtelijke verplichting voor internetplatformen om alle zonder toestemming geplaatste werken te filteren en te blokkeren, verworpen. Zo bevestigt het Hof van Justitie
zijn rechtspraak van 24 november 2011 in de zaak SCARLET, die de access providers betrof.

SABAM heeft zonder verrassing akte genomen van dit arrest. Gezien de gelijkenis van beide kwesties, was het te verwachten dat het Hof dezelfde positie zou innemen tegenover een maatregel van algemene filtering. Concreet heeft het Hof geweigerd dat NETLOG gedwongen wordt om een informaticasysteem te installeren dat een algemene filtering van alle op zijn platform geplaatste content verzekert, met het argument dat een dergelijke maatregel onevenredig zou zijn. De onevenredigheid zou voortkomen uit het feit dat deze maatregel excessieve kosten met zich zou meebrengen en een technisch te ingewikkeld werk. Anderzijds zou de maatregel de bescherming van persoonlijke gegevens van internetsurfers ondermijnen en zou hij het gebruik van legale
content kunnen hinderen.

Aan de andere kant erkende Het Hof dat het auteursrecht een fundamenteel recht is en dat de auteurs de hostingplatformen moeten kunnen dwingen tot het nemen van maatregelen die de inbreuk bestrijden en die schendingen van de auteursrechten in de toekomst verhinderen. SABAM werkt aan adequate alternatieve maatregelen die rekening houden met deze communautaire rechtspraak om zo de auteurs te beschermen en hun werken efficiënt te beheren.

Over SABAM

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. SABAM staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring. Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 36.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. SABAM speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt.

SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire. SABAM heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Über Sabam

Sabam wurde 1922 von Autoren für Autoren gegründet. Als Privatunternehmen sammelt, verwaltet und verteilt Sabam die Lizenzgebühren der Urheber. Sabam ist die Vermittler zwischen dem kreativen Künstler und dem Nutzer der Werke. Sabam garantiert den Autoren eine faire Vergütung für die Nutzung ihrer Werke außerhalb des Familienkreises.

Als größtes Kulturunternehmen in Belgien vertritt sie 41.000 Autoren und mehr als 4 Millionen Werke. Sabam spielt eine aktive Rolle in der Verbreitung von Kultur in Belgien und im Ausland, weil sie Autoren unterstützt und ihnen ein Netzwerk zur Verfügung stellt.

Sabam vertritt sowohl das belgische als auch das internationale Musikrepertoire. Sabam ist multidisziplinär und besteht aus Komponisten, Textern, Verlegern, Dramatikern, Choreografen, Regisseuren, Drehbuchautoren, Dialogautoren, Radioproduzenten, Autoren von Untertiteln, Übersetzern, Romanautoren, Dichtern, Comicautoren, Illustratoren, Journalisten, Bildhauern, Malern, Videokünstlern, Fotografen, Grafikdesignern,…

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be