Wanneer moet ik geen auteursrechten betalen?

U hoeft geen auteursrechten te betalen als:

1. het werk geen deel uitmaakt van het Sabam-repertoire of dat van haar zuster maatschappijen

2. het werk behoort tot het publieke domein

In het tweede geval is de langstlevende auteur van het werk meer dan zeventig jaar geleden overleden. We beheren die werken dus niet (meer).

Uitzondering op die laatste regel? Een auteur of componist die een bewerking of arrangement maakt van een werk uit het publieke domein. Want is die auteur of componist zelf lid van Sabam of een buitenlandse auteursvereniging? Dan zien we zijn bewerking of arrangement als een nieuw werk. En beheren we de rechten voor die nieuwe versie.