You can count on us. Your royalties will be paid out as planned.
Do you have a question? Find the answer in our FAQs or use this contact form. You can also call us every working day from 9.30 am to 1 pm on 02 286 84 84

Steun voor de deelname aan een buitenlandse schrijfsessie

Sabam for Culture steunt auteurs en componisten die worden uitgenodigd om deel te nemen aan een internationale schrijfsessie. Deze beurs heeft als doel de creatie van nieuwe muziekwerken te stimuleren en buitenlandse samenwerkingen te ondersteunen. De sessie kan maar hoeft niet door te gaan in de vorm van een writing camp. Ook individuele co-writes komen in aanmerking.

Criteria

 • De songschrijver of producer die steun aanvraagt is aangesloten bij Sabam als auteur/componist.
 • De schrijfsessie neemt plaats binnen een professioneel kader. Er is betrokkenheid vanuit een uitgever, artiest of platenfirma met het oog op exploitatie van de muzieknummers.
 • Er nemen minstens twee personen deel aan de schrijfsessie waarvan minstens één externe partij (uitgevers, songschrijvers). In het geval van een co-write vanuit een muziekgroep kan Sabam for Culture de beurs uitbetalen voor maximaal twee auteurs van de muziekgroep.
 • Heeft de componist een overeenkomst met een uitgever? Dan mag de schrijfsessie – in het geval van een writing camp - niet enkel door de eigen uitgever zijn opgezet. Er moet betrokkenheid zijn van externe partijen (uitgevers, songschrijvers) om een individueel karakter te vermijden. Er nemen internationale songschrijvers deel aan de schrijfsessie.
 • In het geval van een writing camp krijgt de organisator geen externe steun van Sabam for Culture voor het opzetten van deze writing camp.
 • De steun heeft betrekking op de transport- en verblijfskosten die de auteur maakt om deel te nemen aan dit event. De ondersteuning staat niet gelijk aan een verloning voor de deelname aan de schrijfsessie. Sabam for Culture heeft het recht om kostenposten te schrappen.
 • De terugbetaling bedraagt de helft van de gemaakte kosten met een maximum van 1.000 euro. De uitbetaling gebeurt op basis van aangeleverde facturen (bewijsstukken).
 • Leden kunnen meerdere steunaanvragen indienen per jaar. Zolang het totaalbudget van 1.000 euro niet overschreden wordt, kan een nieuwe aanvraag ingediend worden. Dit afhankelijk van het beschikbare budget.
 • De deelnemers van de schrijfsessie maken aanspraak op de auteursrechten van de muzieknummers die gecreëerd worden. De verdeelsleutels worden onderling overeengekomen.
 • Sabam For Culture heeft het recht aanvragen te weigeren indien deze niet voldoen aan de criteria.

Wat verwachten wij van u?

 • De steunaanvraag gebeurt minstens twee weken voor aanvang van de schrijfsessie. Binnen deze aanvraag worden de deelnemende partijen beschreven (betrokken songschrijvers, uitgevers, partners en eventuele artiesten of platenfirma’s).
 • De aanvraag tot steun wordt gemotiveerd in een dossier. Er wordt een schatting gemaakt van de kosten die gemaakt worden. Na afloop worden deze kosten verantwoord aan de hand van bewijsstukken (facturen). Het dossier bevat ook tussenkomsten of subsidies van derden zoals overheden, labels en sponsors. De uitbetaling gebeurt na het aanleveren van alle bewijsstukken
 • De aanvrager bezorgt na afloop een verslag waarin de verwezenlijkingen en toekomstplannen  worden toegelicht
 • De aanvrager zorgt voor de aangifte van alle muziekwerken bij Sabam.
 • De resultaten van de schrijfsessie worden doorgestuurd

Praktisch

Het saldo zal na controle van de bewijsstukken en na het plaatsvinden van de sessie uitbetaald worden. De uitbetaling gebeurt op basis van een factuur met onderstaande gegevens:

Sabam for Culture
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
BTW BE 0402.989.270

Vermelding factuur

Beurs voor deelname aan een buitenlandse schrijfsessie. Bijdrage tot diverse kosten.

Voor btw-plichtigen geldt een btw-voet van 21%

Opsturen dossier

Stuur uw dossier samen met de nodige bewijsstukken naar sabamforculture@sabam.be