You can count on us. Your royalties will be paid out as planned. Find out what else we can do for you.
Do you have a question? Find the answer in our FAQs or use this contact form. You can also call us every working day from 9.30 am to 1 pm on 02 286 84 84.

Beurs residentiewerking

Met deze beurs ondersteunt Sabam for Culture een organisatie die een residentieplek aanbiedt aan één of meerdere kunstenaars.

De beurs bedraagt maximum € 3.000 en vergoedt specifieke kosten die de kunstenaars in kwestie ondersteunen.

Criteria

Deze beurs vergoedt 50% van de investeringen van de werkplek met een maximum van € 3.000. Enkel investeringen voor Sabam leden (of voor zij die zich wensen aan te sluiten) komen in aanmerking.

 • De volgende kosten komen in aanmerking:
  • Materiaal
  • Productionele kosten
  • Vergoeding voor de kunstenaar
  • Transport (ook mogelijk om verplaatsingen naar het buitenland te vergoeden)
  • Logement (ook mogelijk om verplaatsingen naar het buitenland te vergoeden)
  • Specifieke activiteiten tijdens de residentiewerking die ter ondersteuning van de kunstenaar georganiseerd worden (o.a. workshops, opleidingen, ontmoetingen, …).
 • Naast een werkplek biedt de residentiewerking ook een ondersteuningstraject aan, bijvoorbeeld in de vorm van workshops, opleidingen, het faciliteren van internationale contacten, …
 • Een organisatie kan slechts 1 maal om de drie jaar aanspraak maken op deze beurs. Sabam for Culture wil op die manier verschillende organisaties en kunstdisciplines ondersteunen.
 • Deze beurs heeft als doel om (toekomstige) leden van Sabam te ondersteunen in hun carrière. Het aandeel Belgische artiesten en het aandeel Sabam leden waarmee de organisatie samenwerkt, kan daarom bepalend zijn voor het al dan goedkeuren van de beurs.
 • De organisatie is gevestigd in België.
 • De auteur moet op de hoogte zijn van de aanvraag.

Uw aanvraag bevat:

 • Een raming van het budget
 • Bewijsexemplaren van de reeds gemaakte kosten
 • Een motivatie en duiding over de residentiewerking
 • Een overzicht van de deelnemende kunstenaars (zowel recent verleden als heden)
 • Een planning van de residentiewerking waarvoor de steun wordt aangevraagd. Specifiek met betrekking tot de artiest(en) die aangesloten zijn bij Sabam.

Wat verwachten wij van u?

De vermelding van het ‘Sabam For Culture’-logo op alle promotionele dragers en een vermelding van “met de steun van Sabam for Culture” in alle officiële communicatie.

Graag dragen we ook een ons steentje bij om een infosessie (bv. m.b.t. het auteursrecht visuele kunsten en/of de werking van Sabam for Culture) te organiseren in het kader van de residentie.

Geïnteresseerd?

Gelieve in uw aanvraag rekening te houden met bovenstaande criteria.

Zodra uw aanvraag volledig is, mag u ons deze per e-mail bezorgen op het adres sabamforculture@sabam.be. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Hebt u vragen? Laat het ons weten op sabamforculture@sabam.be