You can count on us. Your royalties will be paid out as planned. Find out what else we can do for you.
Do you have a question? Find the answer in our FAQs or use this contact form. You can also call us every working day from 9.30 am to 1 pm on 02 286 84 84.

Creatiebeurs nieuw werk

Deze beurs is bedoeld om kosten te dekken die gepaard gaan met het creëren van nieuw werk wanneer dit in opdracht gebeurt.

Deze beurs vergoedt 50% van de gemaakte kosten met een maximum toelage van 2000€ en staat open voor alle kunstvormen.

Criteria

 • De aanvrager is aangesloten bij Sabam of wenst aan te sluiten
 • Indien het om een samenwerking gaat tussen meerdere kunstenaars, zijn ten minste 50% van de betrokken kunstenaars aangesloten bij Sabam.
 • Er werd een creatieopdracht gegeven door een museum, galerij, …
 • De auteur mag slechts één aanvraag indienen om de 2 jaar
 • Het project is nog niet gerealiseerd op het moment van aanvraag. Het gaat over nieuw werk. Aanpassingen van bestaand werk komen niet in aanmerking.
 • Deze beurs is niet combineerbaar met de andere beurzen visuele kunsten voor éénzelfde project.
 • Het werk zal geëxposeerd worden en dit ten laatste één jaar na het indienen van de aanvraag. Exposities in eigen beheer komen niet in aanmerking.
 • De kunstenaar wordt eerlijk vergoed door de opdrachtgever.
 • De volgende kosten worden in overweging genomen:
  • Materiaal, benodigdheden en productionele kosten
  • Studioruimte
  • Aankoop van kleinschalige apparatuur, software, elektronica en soortgelijke producten die nodig zijn voor de uitvoering van het project

Uw aanvraag bevat

 • Kopie van het contract met de tentoonstellingsruimte
 • Motivatie van de aanvraag met een aanduiding waarvoor deze steun gebruikt zou worden (bewijsexemplaren)
 • Een overzicht van het geschatte budget met vermelding van andere inkomsten/sponsors
 • Melding van de stand van zaken van het project en een promotioneel plan.
 • Een artistiek cv

Wat verwachten wij van u?

De vermelding van het ‘Sabam For Culture’-logo op alle promotionele dragers en een zichtbaarheid van “Sabam for Culture” tijdens de expositie.

Geïnteresseerd?

Gelieve in uw aanvraag rekening te houden met bovenstaande criteria.

Zodra uw aanvraag volledig is, mag u ons deze per e-mail bezorgen op het adres sabamforculture@sabam.be. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Hebt u vragen? Laat het ons weten op sabamforculture@sabam.be