Jaarverslag Sabam 2016

share

May 16, 2017

De algemene vergadering van de vennoten keurde op 15 mei het jaarverslag goed.
 
Kerncijfers 2016:

  • Omzet 2016 : € 155,3 miljoen (- € 433.000 tegenover 2015)
  • € 106,8 miljoen uitgekeerd aan de rechthebbenden (-19,2 %)
  • 93 afrekeningen van auteursrechten  
  • Bruto kosten: € 30,7 miljoen (€ 30,3 miljoen in 2015)
  • 40.181 auteurs-componisten en uitgevers aangesloten per 31 december 2016
  • 254,1 voltijdse medewerkers op 31 december 2016 (265,7 in 2015)

De inningen

De inningen voor een bedrag van € 155 miljoen blijven op het niveau van 2015, dankzij twee belangrijke rubrieken: de inningen bij de media (radio, tv, kabel) en de publieke uitvoeringsrechten voor muziek (optredens, fuiven, horeca…).

De kosten

De bruto-operationele kosten stegen met 1%.
De inflatie, hogere afschrijvingen op investeringen en de kost van het externaliseren van onze muziekwerken database naar ICE (een gemeenschappelijk platform van verschillende Europese auteursverenigingen) verklaren deze lichte stijging. Deze investeringen moeten in de komende jaren de kosten gevoelig doen dalen.

De uitkeringen

Sabam keerde € 107 miljoen uit, een daling van 19%.
Dit is te verklaren door het feit dat in 2015 bijkomende verdelingen van definitief niet-toewijsbare rechten plaatsvonden. Deze zorgden éénmalig voor een verhoging van de uitgekeerde rechten. De cijfers van 2016 moeten dan ook eerder vergeleken worden met deze van 2014 en liggen in dezelfde lijn.
 
Christophe Depreter CEO van Sabam : “Ik bevestig de vaststelling in het jaarverslag van vorig jaar. Ondanks een voortdurende toename van het gebruik van werken, stabiliseren onze inningen zich, terwijl we natuurlijk allemaal groei willen zien in verhouding tot het gebruik. Verder bewonderen we de moed van de Europese Commissie, die met haar ontwerp-richtlijn de relatie tussen rechthebbenden en internet service providers in evenwicht wil brengen.

In 2016 investeerden we een aanzienlijk bedrag in nieuwe technologieën. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij allerlei nieuwe tools nog efficiënter kunnen werken. “

Verkiezingen voor de raad van bestuur

Elk jaar worden vier van de zestien bestuurders gekozen of herkozen voor een mandaat van 4 jaar.
Dit jaar werden Daniel Gybels, Jan Hautekiet, Benoît Dobbelstein en Bejamin Schoos gekozen/herkozen.
 
Het volledige jaarverslag 2016 kan u hier raadplegen.

About Sabam

Sabam was founded in 1922 by authors and for authors. As a private company, Sabam manages and distributes the royalties that come to the authors. It is the intermediary between the creative artist and the user of the works. Sabam guarantees a fair remuneration of the authors for the use of their works outside the family circle.

Being the largest cultural company in Belgium, it represents 41,000 authors and more than 4 million creations. Sabam is playing an active role in the distribution of cultural products in Belgium and abroad by way of the support it grants to authors and of the network it puts at disposal.

Sabam represents the Belgian as well as the international musical repertoire. Sabam is a multidisciplinary society and is made up of composers, lyricists, publishers, playwrights, choreographers, directors, scriptwriters, writers of dialogues, radio makers, authors of subtitles, translators, novelists, poets, comic strip authors, illustrators, journalists, sculptors, painters, video makers, drawers, photographers, graphic artists, ...

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be