Residentiebeurs voor auteurs of muziekgroepen

Sabam for Culture ondersteunt artiesten of muziekgroepen die in residentie zijn bij een Belgische concertzaal of festival. Het doel ? Ervoor zorgen dat u zich in een professionele context kan ontwikkelen. In samenwerking met een culturele instelling werkt u aan een concreet einddoel. Deze steun bedraagt 1.000 euro per muziekgroep, en betalen we rechtstreeks aan de auteurs die lid zijn van Sabam. 

Van dit totale budget kan u:

 • Maximaal 50% gebruiken om de leden van de groep te vergoeden. 
 • Minimum 50% aanwenden om specifieke kosten te dekken.

Deze kosten maakt u tijdens uw residentieperiode met het oog op de ontwikkeling of uitvoering van nieuw werk. Bijvoorbeeld:  

 • Productiekosten voor het concert en de voorbereiding ervan (verlichting, enscenering, decor, geluid, betaling van sessiemuzikanten, technici of producers, coaching, transport, ...) ;
 • Kosten voor de preproductie van een nieuw werk tijdens de residentie (kosten voor technici, producers, gastmuzikanten, ...).

 

De voorwaarden:

 • U bent aangesloten bij Sabam als auteur of componist voor het repertoire van dit project.
 • U werd uitgenodigd door een Belgische concertzaal of festival om deel uit te maken van hun residentiewerking. 
 • De residentie waarvoor steun wordt gevraagd heeft een minimum duurtijd van drie dagen.
 • De residentie wil de ontwikkeling van talentvolle artiesten stimuleren en focust op:
  • de creatie van nieuw muzikaal repertoire; 
  • het vormgeven en voorbereiden van een concreet concert of een concertreeks.  
 • De residentieplek biedt de volgende zaken aan:
  • een podiumplek in de officiële programmatie. Tijdens dit concert wordt het resultaat van de residentie getoond en ontvangt de artiest of muziekgroep een vergoeding voor het concert. 
  • financiële en/of andere ondersteuning die kadert binnen de residentiewerking (externe coaching, in-house of extern materiaal, opnamemateriaal, een artistieke vergoeding, nationale en internationale networking, repetities, …). 
 • Een artiest of muziekgroep kan deze beurs tijdens zijn carrière maximaal twee keer aanvragen.

Om zo divers mogelijk te steunen houden we rekening met het aantal aanvragen gelinkt aan éénzelfde concertzaal of festival. 

 

Uw dossier bevat:

 • een bewijs van de uitnodiging of een akkoord van de concertzaal met vermelding van de periode van deze residentie;
 • een begroting van de te maken kosten tijdens de residentie, met verantwoording van elke kost; 
 • een aanduiding van de financiële bijdrage van derden (eventuele subsidies en/of budget vanuit de organisator);
 • een motivatie waarin u het belang van deze residentie kadert binnen uw carrière;
 • een intentieverklaring van de residentieplek waarin uitgelegd wordt hoe men de artiest wil ondersteunen. De datum van het concert en een aanduiding van de financiële of logistieke ondersteuning van de residentieplek.


Achteraf bezorgt u ons een activiteitenverslag waarin de resultaten en activiteiten van de residentie geduid worden (bv. nieuwe boekingen, nieuwe creaties of opnames die tijdens de residentie gemaakt werden, …). 

De aankoop van instrumenten of software en promotionele kosten kunnen niet opgenomen worden in uw dossier. 

 

Praktische info:

De commissie Sabam for Culture behoudt zich het recht om steunaanvragen of specifieke kostenposten af te keuren. 

De beurs is beschikbaar zolang het budget dit toelaat. Er wordt rekening gehouden met de datum van aanvraag. 

Het saldo wordt na controle van de bewijsstukken (facturen) uitbetaald. De uitbetaling gebeurt op basis van een factuur met onderstaande gegevens:

Sabam for Culture
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
BTW BE 0402.989.270

 

Vermelding op de factuur

Residentiebeurs. Bijdrage tot diverse kosten.
Voor btw-plichtigen geldt een btw van 21%.

 

Aanvraag

Stuur uw aanvraag samen met de nodige bewijsstukken naar sabamforculture@sabam.be.

Hebt u een vraag? Aarzel niet en laat het ons weten. 

Onze medewerkers helpen u graag verder.