Beurs residentiewerking
Body
U hebt een residentieplek aangeboden gekregen van een culturele speler in België of in het buitenland? Sabam for Culture biedt u een beurs tot 2.000 € aan. Hiermee dekt u een deel van de kosten die u tijdens uw residentie maakt. Zo willen we ervoor zorgen dat u zich in een professionele context kan ontwikkelen en de ruimte krijgt om aan uw nieuw materiaal te werken.

Voorwaarden 

 • U bent of wordt lid van Sabam. 
 • U werd door een residentieplek uitgenodigd om deel uit te maken van hun residentiewerking. Deze organisatie kan haar residentiewerking aantonen met voorbeelden uit het verleden. 
 • De residentie duurt minstens vijf dagen.
 • De residentie is bedoeld om onderzoek en de creatie van nieuw werk in professionele omstandigheden te ondersteunen. Bij twijfel over de residentiewerking wordt het dossier voorgelegd aan de commissie van Sabam for Culture.
 • U kan deze beurs om de twee jaar aanvragen.
 • Het is niet mogelijk om deze beurs te combineren met een creatiebeurs voor eenzelfde werk, reeks of tentoonstelling. 
 • U gebruikt deze beurs om de volgende kosten te dekken:
  • alle kosten met betrekking tot de creatie van nieuw werk (bv. aanschaf materiaal)
  • een vergoeding voor uzelf (max. 500 euro). 
  • specifieke kosten gelinkt aan onderzoek;
  • accommodatie, vervoer en andere onkosten in het kader van uw residentie;
  • Indien de residentie in het buitenland plaatsvindt, komen ook verblijfkosten in aanmerking
  • vergoeding aan derden (curatoren, andere kunstenaars, …) die tijdens de residentie ingeschakeld worden

Uw aanvraag bevat:

 • Een uitnodiging van of overeenkomst met de residentieplek, met vermelding van de duur van de residentie; 
 • Een begroting van de kosten, met een motivering van elke uitgavenpost; 
 • Een indicatie van de financiële bijdrage van derden (eventuele subsidies en/of budget van de residentieplek);
 • Een motivatie en korte beschrijving van het project waaraan u zal werken (max. 600 woorden); 
 • Een intentieverklaring van de residentiewerking waarin menuitlegt hoe menu zal ondersteunen. 

Beoordeling:

 • De commissie Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om steunaanvragen of specifieke uitgavenposten af te wijzen. 
 • Aanvragen worden in chronologische volgorde behandeld. 
 • De beurs is beschikbaar zolang het budget dit toelaat. 

 
Wat verwachten we van u?

 • Vermeld het logo van Sabam for Culture op al uw promomateriaal.
 • Vermeld ‘met de steun van Sabam for Culture’ in alle officiële communicatie. 

 
Wat houdt u nog tegen?

Stuur uw dossier naar sabamforculture@sabam.be