Although our offices will be closed until 31 August and our employees are working from home, we will continue to advise and assist you. Your royalties will also be paid out as planned.

If you have any questions, please consult our list of FAQs. You did not find the answer to your question? Contact us via our contact form. This way, your question will be treated with priority. Do you still want to reach us by phone? Until August 31st you can reach us every working day between 9.30 am and 1 pm, on 02 286 84 84.

Ontwikkelingsbeurs voor kortfilm – alle genres

De financiering van een kortfilm rondkrijgen is geen makkelijke klus. Dat horen we toch vaak van onze auteurs. Sabam wil dan ook graag een duwtje in de rug geven met deze beurs voor fictie, non-fictie en animatie.

Deze beurs kan ook aangevraagd worden voor afstudeerfilms (bachelor of master).

Wordt uw aanvraag geselecteerd? Dan kan u uw kortfilm komen voorstellen tijdens onze Sabam Ontwikkelingsbeurs - pitch. Tijdens deze pitch-sessie krijgen 15 regisseurs en/of scenaristen de kans om hun project voor te stellen aan een professionele jury. Deze jury beslist uiteindelijk welke auteurs de beurs ontvangen. Studenten maken kans op een beurs van € 1.000, terwijl professionele filmmakers kans maken op een beurs van € 2.000.

Deadlines voor de aanvragen

Onze pitch-sessies gaan twee maal per jaar door. De eerste tijdens het Internationaal Kortfilmfestival en de tweede tijdens Docville, allebei in Leuven. Aanvragen moeten ten laatste 3 weken voor de start van deze festivals worden ingediend.

Algemene voorwaarden

 • u bent scenarist en/of regisseur
 • u bent aangesloten bij Sabam of u wenst aan te sluiten
 • u bezorgt ons het contract met de producent
 • voor afstudeerfilms (Bachelor of Master), volstaat het inschrijvingsbewijs met de school (RITSC, LUCA of KASK)
 • de postproductiefase is nog niet bereikt, de beurs is bedoeld voor projecten die nog in ontwikkeling zijn.
 • men kan deze beurs slechts één maal ontvangen voor eenzelfde project
 • studenten kunnen tijdens hun studieloopbaan maar één ontwikkelingsbeurs ontvangen (Bachelor of Master).
 • begunstigden kunnen pas twee jaar na toekenning opnieuw een aanvraag indienen voor dezelfde beurs
 • indien er meer dan 15 dossiers binnenkomen, wordt voorrang gegeven aan projecten waarvoor nog niet eerder een aanvraag ingediend werd voor deze beurs.

U bezorgt ons een dossier met

 • intentieverklaring of motivering van de aanvraag
 • synopsis
 • CV van de scenarist en van de regisseur
 • het contract met de producent of de school
 • beeldmateriaal uit een vorige of je huidige film (3 minuten, via Vimeo)

Wat verwachten wij van u?

 • U vermeldt de steun van Sabam (logo) in de eindgeneriek van uw film en op het promotiemateriaal
 • U bezorgt ons een kopie van de film of een link naar de afgewerkte film
 • Indien u nog geen lid bent, regelt u uw aansluiting.

Praktisch

Stuur uw aanvraag naar sabamforculture@sabam.be. Wij brengen u nadien op de hoogte van een eventuele deelname aan onze pitch. Indien wij meer dan 15 inschrijvingen ontvangen, zal de jury een eerste selectie maken op basis van het dossier.

De beurs wordt betaald na afwerking van de film, controle van de steunvermelding. U was nog niet aangesloten? Dan volgt de betaling na het afronden van uw aansluiting.