Although our offices will be closed until 31 August and our employees are working from home, we will continue to advise and assist you. Your royalties will also be paid out as planned.

If you have any questions, please consult our list of FAQs. You did not find the answer to your question? Contact us via our contact form. This way, your question will be treated with priority. Do you still want to reach us by phone? Until August 31st you can reach us every working day between 9.30 am and 1 pm, on 02 286 84 84.

Ondertitelingsbeurs

Ondertitels zijn absoluut noodzakelijk als je een film internationaal wil lanceren. Sabam for Culture wil daarvoor graag een duit in het zakje doen en komt tegemoet in de onkosten van de ondertiteling. De beurs bedraagt 50% van de gemaakte kosten met een maximum € 750.

Algemene voorwaarden

 • de (kort)film waarvoor u deze beurs aanvraagt is niet uw eerste professionele (kort)film
 • uw eerste professionele (kort)film (inclusief afstudeerfilm) werd reeds geselecteerd voor een festival in binnen- en/of buitenland
 • de vertaling gebeurt door een professioneel vertaler
 • u bent aangesloten bij Sabam of u wenst aan te sluiten
 • begunstigden kunnen pas twee jaar na toekenning opnieuw een aanvraag indienen voor dezelfde beurs.

U bezorgt ons een dossier met

 • het cv van de scenarist en de regisseur met vermelding van de festivalselectie(s)
 • het contract met de producent
 • een motivering van de aanvraag van de ondertitelingsbeurs (met vermelding van de taal). Een vertaling naar het Nederlands of naar het Frans komt niet in aanmerking. Met deze beurs wensen we immers de exploitatie mogelijkheden in het buitenland te stimuleren.
 • Bewijsexemplaren van de gemaakte kosten. Zowel de vergoeding van de vertaler als technische kosten komen in aanmerking.

Wat verwachten wij van u?

 • Vermelding van de steun van Sabam op de eindgeneriek van de film en op elke promotionele drager (flyers e.d.)
 • Bezorgen van een kopie van de film of een link

Praktisch

Stuur uw aanvraag samen met de nodige bewijsstukken naar sabamforculture@sabam.be.

De beurs wordt betaald na het ontvangen van de bewijsexemplaren.

U was nog niet aangesloten bij Sabam? Dan volgt de betaling na het afronden van uw aansluiting.