Although our offices will be closed until 31 August and our employees are working from home, we will continue to advise and assist you. Your royalties will also be paid out as planned.

If you have any questions, please consult our list of FAQs. You did not find the answer to your question? Contact us via our contact form. This way, your question will be treated with priority. Do you still want to reach us by phone? Until August 31st you can reach us every working day between 9.30 am and 1 pm, on 02 286 84 84.

Opleidingsbeurs

Sabam geeft haar audiovisuele auteurs graag een steuntje in de rug om deel te nemen aan een opleiding van hoog niveau met een beurs van maximum € 1000.

Algemene voorwaarden

  • u bent aangesloten bij Sabam of u wenst aan te sluiten
  • u volgt een aanvullende opleiding voor scenario of regie (MEDIA, DIXIT, etc.). Bij beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de opleiding.
  • Begunstigden kunnen pas een jaar na toekenning opnieuw een aanvraag indienen voor een opleidingsbeurs.
  • De beurs bedraagt 50% van de gemaakte kosten met een maximum € 1.000

U bezorgt ons een dossier met

  • Het inschrijvingsbewijs voor de opleiding
  • Kostenraming: inschrijvingsgeld + eventuele verblijfkosten
  • De motivering van de aanvraag

Wat verwachten wij van u?

Bezorg ons na afloop een kort verslag van de opleiding. Gelieve ons via dit verslag te informeren over de meerwaarde van de opleiding voor uw carrière.

Sabam for Culture behoudt het recht om over deze steun te communiceren. 

Praktisch

Stuur uw aanvraag samen met de nodige bewijsstukken naar sabamforculture@sabam.be.

De beurs wordt betaald na het indienen van de bewijsstukken.

U was nog niet aangesloten bij Sabam? Dan volgt de betaling na het afronden van uw aansluiting.

Deze beurs kan niet retroactief uitbetaald worden, de aanvraag moet voor de start van de opleiding ingediend worden.