Bestaan er uitzonderingen op het reproductierecht?

Ja. Volgens het Wetboek van economisch recht zijn er drie uitzonderingen waarbij de auteur zich niet kan verzetten tegen een reproductie:

  • Wanneer het gaat om een mededeling aan het publiek van korte fragmenten uit werken of van integrale werken van beeldende kunst in een verslag over actuele gebeurtenissen
  • Wanneer het gaat om een reproductie en publieke mededeling voor reclamedoeleinden, openbare tentoonstellingen of openbare verkopen van artistieke werken, voor zover het noodzakelijk is voor de promotie van die events
  • Wanneer het gaat om een citaat uit een werk ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden. Wel moet u de bron en de naam van de auteur vermelden.

Alle uitzonderingen moeten restrictief worden geïnterpreteerd.