Heb ik toestemming nodig om een werk (film, tekst, muziek, foto,…) van een andere auteur te citeren?

Er wordt soms gezegd dat je zonder toestemming uittreksels van werken (muziek, films, teksten enz.) mag reproduceren zolang die uittreksels niet te lang zijn. Dat klopt niet.

Er bestaat wel een citaatrecht maar dat is gebonden aan enkele voorwaarden (artikel XI.189 §1 van het Wetboek van economisch recht):
 

1. De aanhaling moet gebeuren in het kader van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden.

2. De aanhaling moet verantwoord zijn in het kader van het doel dat je voor ogen hebt. Het uittreksel mag dus niet langer zijn dan nodig om te verduidelijken wat men wil uitleggen.

3. De titel van het werk en de naam van de auteur moeten worden vermeld.

4. De aanhaling moet uit een werk komen dat al openbaar is gemaakt. Een werk aanhalen dat een auteur nog niet heeft willen openbaren, komt neer op een schending van zijn recht op bekendmaking.
 

Let erop dat de toestemming zowel het auteursrecht als de eventuele naburige rechten (rechten van de producenten, uitvoerende kunstenaars en omroeporganisaties) omvat.

En houd er rekening mee dat de rechthebbenden een exclusief recht hebben en dus vrij zijn om hun voorwaarden op te leggen.