Ik breng zelf een album uit met alleen maar eigen nummers. Moet ik reproductierechten betalen?

Bent u vennoot bij Sabam en beheren wij uw rechten? Dan moeten de mechanische reproductierechten worden betaald. Ook als u uw eigen werken op een geluidsdrager uitbrengt (autoproductie).

U kan wel in aanmerking komen voor een vrijstelling van auteursrechten (beperkt tot max. 1000 exemplaren per catalogusnummer), als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet. Er komt ook een administratieve kost van € 50 (+ 21% btw) per licentieaanvraag bij kijken.

  • de auteur(s)/componist(en) is/zijn 100% eigenaar van alle werken op de geluidsdrager;
  • de aanvrager mag geen rechtspersoon zijn (vzw, bvba…);
  • de kosten van de vervaardiging zijn volledig ten laste van de auteur(s)/componist(en);
  • de werken mogen niet uitgegeven zijn op het moment van de aanvraag;
  • Sabam heeft geen enkele verplichting tegenover de uitgever als de werken NA de productie in eigen beheer, uitgegeven worden. De auteur(s)/componist(en) is/zijn in dat geval rechtstreeks aansprakelijk ten aanzien van de uitgever als deze de auteursrechten opeist voor de betrokken persing;
  • de vrijstelling geldt enkel voor auteurs/componisten die lid zijn van Sabam;
  • de toepassing van de vrijstelling moet uitdrukkelijk gevraagd worden.