Waarom heb ik een dj-licentie nodig? De organisator van de fuif waar ik zal draaien, heeft al een licentie aangevraagd bij Sabam.

Normaal gezien mag u uw eigen muziekcollectie enkel kopiëren voor privégebruik. Met een dj-licentie mag u dat ook doen in het kader van uw activiteiten als dj. Het gaat hier om de naburige rechten.

De organisator van een fuif heeft een licentie van Sabam nodig omdat hij muziek speelt op een fuif. Daar gaat het om de uitvoeringsrechten voor een zogenaamde ‘publieke mededeling’.