Waarom moet ik auteursrechten betalen?

Alleen de auteur van een kunst- of letterkundig werk mag zijn of haar werk (laten) reproduceren of meedelen aan het publiek. Wilt u een beschermd werk publiek maken? Dan moet u daarvoor de toestemming vragen én een vergoeding betalen aan de auteur: het auteursrecht.

In de praktijk moet u natuurlijk niet bij elke auteur apart aankloppen telkens als u een werk wil gebruiken. Een fuif organiseren zou op die manier praktisch onmogelijk worden. Daarom sluiten auteurs, componisten en uitgevers zich aan bij een auteursvereniging als Sabam. Wij beheren en innen de auteursrechten in naam van onze leden.

Sabam vertegenwoordigt ook het repertoire van haar buitenlandse zusterverenigingen. Gebruikt u een beschermd werk van een buitenlandse artiest? Dan moet u ook daar toestemming voor krijgen.

Kreeg u geen toelating en betaalde u dus geen auteursrechten voor de uitvoering van een beschermd werk? Dan beschouwen we de publieke uitvoering ervan als onwettig.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Zo hoeft u geen auteursrechten te betalen voor:

- muziek waarvan de langstlevende auteur of componist meer dan zeventig jaar geleden overleed
- werken die u gebruikt als educatief materiaal

- privéopvoeringen in familiekring die aan deze voorwaarden voldoen:

1. Het gaat om een optreden

2. Het optreden is gratis. U vraagt dus geen toegangsprijs

3. Het vindt plaats in familiekring