Wij speelden enkel een compilatie-cd / de radio stond op. Is een playlist nodig?

Ja. Ook in die gevallen is het nuttig voor Sabam dat u de playlist indient vie eLicensing. Het is namelijk op basis van uw playlist dat Sabam de auteursrechten verdeelt onder de betrokken auteurs en componisten.

Bij het ontbreken van een playlist, verdelen wij de door u betaalde auteursrechten over alle playlists die beschikbaar zijn voor live optredens of op basis van ‘substitutielijsten’ in het geval van een fuif.