Wij zijn een vzw. Kunnen wij aanspraak maken op een korting of vrijstelling?

Sabam is verplicht altijd te innen voor het gebruik van het repertoire van haar leden en dat van haar auteursverenigingen.

Wij kunnen immer niet in hun naam beslissen wat er met hun auteursrechten gebeurt. Wij kunnen dan ook geen vrijstelling of korting toekennen.