Music

share

Tijdelijke tarieven voor concerten en festivals vanaf 21 juni 2018

juni 21, 2018

Aanleiding voor deze aanpassing is het vonnis van 12 april 2018 van de voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel. De rechter oordeelt dat de huidige tarieven van Sabam voor concerten en festivals op een aantal punten inbreuk plegen op de wetgeving.

Toch blijft Sabam samen met de festivalorganisatoren werken aan een onderhandelde oplossing. In afwachting van de uitspraak in beroep of een wederzijds akkoord blijft het vonnis van toepassing. In een poging tegemoet te komen aan de opmerkingen, geformuleerd door de rechtbank van koophandel, heeft Sabam alvast een tijdelijk tarief uitgewerkt voor zowel concerten als festivals:


Wat verandert er?

1.    De tariefwijziging van 1 januari 2017 wordt ongedaan gemaakt. Daarmee komen de basispercentages opnieuw op het niveau van vóór 2017.
 
2.    Ook voor gratis festivals is er een terugkeer naar de situatie van vóór 2017. Er wordt m.a.w. geen rekening gehouden met de financiële inkomsten uit sponsoring en subsidies. De auteursrechten worden in dit geval berekend op basis van het artistiek budget of de minimumvergoeding, indien deze hoger ligt.
 
3.    De minimum vergoedingen worden verlaagd en vereenvoudigd.
 

4.    Een verfijning van de verminderingsregel: in het verleden genoot een organisator van een vermindering op de auteursrechten op basis van 1/3de of 2/3de van het basistarief, afhankelijk van het uitgevoerde aandeel Sabam-repertoire. Deze verminderingsregel wordt verder verfijnd naar schijven van 10%.

voorbeeld:


OPGELET: de verminderingsregels zijn voortaan ook van toepassing op de minimum vergoeding. Dit was voorheen niet het geval.
 

5.    Het basistarief bestaat uit een percentage op de ontvangsten uit ticketverkoop. Van dit (bruto)bedrag mocht volgens de oude berekeningswijze reeds de btw, reservatiekosten, eventuele gemeentebelastingen en kosten voor openbaar vervoer worden afgetrokken.

In het tijdelijke tarief wordt een bijkomende aftrekpost voorzien van 50% voor de gefactureerde onkosten aan professionele beveiligingsdiensten en openbare hulpverlening (brandweer – politie – civiele bescherming).
 
6.    Een versoepeling van de definitie ‘muziekfestival’: de noties “aaneensluitende reeks van dagen” en “erkenning vanaf 2de editie” werden verwijderd. Een eerste festivaleditie kan dus voortaan in aanmerking komen voor het festivaltarief. Datzelfde geldt ook voor een festival georganiseerd over bijvoorbeeld twee weekenden. (zie artikel 3. van de algemene en bijzondere voorwaarden van het tijdelijke festivaltarief).

Deze overgangstarieven werden ingevoerd na het arrest van 12 april 2018 waartegen Sabam hoger beroep instelde. Sabam behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen in geval van wijziging van dit vonnis.

Voor meer informatie kan u onze Customer service contacteren via contact@sabam.be of 02 286 82 11.

 

 

Hebt u vragen? Onze Customer Service helpt u graag zo snel mogelijk verder.

 

Contacteer ons