Embedded content : Sabam schort de inningen op en zal met de sector overleggen

share

april 22, 2015

Maandag j.l. was er overleg met het kabinet van Minister Peeters n.a.v. de recente persartikels over de SABAM inningen van auteursrechten voor embedded links naar videos op o.a. YouTube.
SABAM motiveert deze inningen met de volgende argumenten: wanneer beschermde werken worden geëmbed op blogs of websites wordt dit als een nieuwe reproductie en een nieuwe communicatie naar het publiek beschouwd. Hiervoor is de toestemming van de rechthebbende vereist. Deze gaat veelal gepaard met een vergoeding.
Het Europees Hof van Justitie heeft 3 arresten uitgesproken volgens dewelke  het plaatsen van een hyperlink of een embedded link naar content die al beschikbaar is op een andere website geen nieuwe communicatie inhoudt. SABAM is van oordeel dat deze uitspraken beperkt zijn tot specifieke gevallen en niet kunnen veralgemeend worden.
 
Na het overleg werd overeengekomen een moratorium in te lassen. SABAM onderstreept dat dit moratorium tijdelijk is.
Gedurende deze periode zal het plaatsen van embedded videos op blogs of sites niet aan toestemming onderhevig zijn of gefactureerd worden. Dit betekent niet dat SABAM  op haar principes terugkomt om de belangen van haar 39.000 leden auteurs te vrijwaren.
Ontmoetingen met mensen uit de sector zijn gepland.
 
Ter verduidelijking : voor het rechtstreeks beschikbaar stellen van beschermde content op blogs of websites ( dus niet via embedded links) is nog steeds een toestemming van de rechthebbenden nodig en blijft de vergoeding van toepassing.
 
Over SABAM
 
SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. SABAM staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.
 
Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 39.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. SABAM speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt.
 
SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire. SABAM heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Over Sabam

Sabam werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt Sabam de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. Sabam staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.

Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 41.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. Sabam speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. Sabam vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire.

Sabam heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be