Fiscale hervorming: Auteurs de dupe van fiscale achterpoortjes
juli 12, 2022

Auteursvereniging Sabam betreurt dat auteursrechten in de visienota fiscale hervorming van professor Mark Delanote herleid worden tot een mechanisme om inkomsten uit arbeid fiscaal minder te belasten. 

Auteursrechten zijn geen verkapte inkomsten uit arbeid

De visienota die afgelopen week werd voorgesteld door minister van Financiën en vice-eersteminister Vincent Van Peteghem behandelt auteursrechten in het luik over inkomsten uit arbeid. Sabam benadrukt dat auteursrechten de vrucht zijn van het gebruik van creatieve werken, en geen vergoeding voor arbeidsprestaties. 

Het fiscaal regime werd in 2008 speciaal in het leven geroepen voor scheppende kunstenaars, waaronder componisten, regisseurs & scenaristen, choreografen en literaire auteurs. Die worden blootgesteld aan risico’s en factoren waarmee andere beroepen niet te maken krijgen: creativiteit, het onregelmatig karakter van hun bezoldigde werkzaamheden afgewisseld met onbezoldigde periodes en de onvoorspelbaarheid van successen en trends. 

“Auteursrechten die worden uitbetaald via beheersvennootschappen zoals Sabam zijn gegarandeerd échte auteursrechten. Onze tienduizenden leden zijn échte auteurs. De vergoeding voor het gebruik van hun creaties zijn geen vermomde inkomsten uit arbeidsprestaties, maar wel een vergoeding die betaald wordt voor het effectieve gebruik van hun creatie. In ons geval een compositie, muziektekst, boek, foto, film, documentaire,.... “. verklaart Steven De Keyser, CEO van Sabam. 

Fiscaal regime voor auteursrechten oneigenlijk gebruikt 

Delanote heeft wel een punt wanneer het gaat om het oneigenlijk gebruik dat van het fiscaal regime voor auteursrechten wordt gemaakt door een lacune in de huidige wetgeving. 

Spitsvondige fiscalisten en boekhoudkantoren spelen daar gretig op in. Heel wat belastingaangiftes uit niet-culturele sectoren maken daardoor gewag van zogenaamde inkomsten uit auteursrechten omdat die fiscaal gunstiger belast worden. In de praktijk gaat het daarbij echter niet over een creatief werk dat een dergelijke behandeling verdient. 

“Sabam heeft de federale regering al meermaals aangegeven hoe de fiscale behandeling voor auteursrechten te behouden voor auteurs en kunstenaars, het oneigenlijk gebruik ervan aan te pakken en alle achterpoortjes in het systeem te sluiten. Dit kan zonder dat écht creatief werk en onze auteurs hiervan de dupe worden.” concludeert Steven De Keyser.

share

Over Sabam

Sabam is de vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Ze begeleidt haar leden bij het valoriseren van hun rechten en steunt hen in de creatie, promotie en distributie van hun werken, zowel in België als in het buitenland. Sabam is actief in vijf artistieke disciplines (muziek, film & televisie, theater & dans, visuele kunsten en literatuur) en werkt mee aan de ontwikkeling van de culturele en artistieke economie. Ze vertegenwoordigt ook de rechten van buitenlandse auteurs op het Belgisch grondgebied via nauwe samenwerkingen met buitenlandse auteursverenigingen.  

Perscontact:

Kevin Vandevelde
Tel: 02 286 83 83 
press@sabam.be