Jaarverslag Sabam 2013

share

mei 20, 2014

Het jaarverslag van SABAM (voor het jaar 2013) werd gisteren tijdens de Algemene Vergadering van haar vennoten goedgekeurd.

Kerncijfers
- Omzet 2013: 145.683.222 €
- 105,2 miljoen € uitgekeerd aan de rechthebbenden in 2013
- 80% van de in 2012 geïnde netto rechten werd uitbetaald in 2012 en 2013
- Nettokostenpercentage: 17,89 %
- 39.025 vennoten
- 278,6 voltijds equivalente medewerkers op 31 december 2013

Een stabiel zakencijfer

De inningen van auteursrechten kennen een lichte daling van 0,3% ten opzichte van 2012. Deze lichte daling is het gevolg van de platenmarkt, die met 36% krimpt. De auteursrechten afkomstig van de buitenlandse verenigingen met betrekking tot exploitaties van Belgische werken in het buitenland zijn eveneens gedaald (-25%), al merken we op dat de cijfers van deze rubriek in 2012 tijdelijk werden opgedreven door een aanzienlijke regularisatie. De inningen voor het muziekgebruik in ondernemingen gaan erop vooruit, wat resulteert in een stijging van de openbare uitvoeringsrechten muziek met 3,3%.

Uitkeringen auteursrechten stijgen met 7%

In 2013 keerde SABAM 10.086 vennoten bedragen van meer dan 25 € uit. Daarnaast werden aan 15.357 vennoten auteursrechten voor een bedrag kleiner dan 25 € toegekend. We merken ook een stijging op van de betalingen van rechten aan de buitenlandse verenigingen voor het gebruik van buitenlandse werken in België. De volledige versie van ons jaarverslag is beschikbaar op onze website:
http://www.sabam.be/nl/sabam/jaarverslagen

Nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur van SABAM :

Onder 5 kandidaten zijn 4 auteurs door hun collega’s verkozen om hen binnen de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen: er waren 2 vacante zetels voor het Franstalige taalstelsel en 2 vacante zetels voor het Nederlandstalige taalstelsel.

Werden verkozen:
Manu Hermia (FR)
Bram Renders (NL)
Isabelle Rigaux (FR)
John Terra (NL)

Over SABAM

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. SABAM staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.
Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 39.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. SABAM speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire.
SABAM heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Over Sabam

Sabam werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt Sabam de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. Sabam staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.

Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 41.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. Sabam speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. Sabam vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire.

Sabam heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be