PERSCOMMUNIQUE SABAM

share

augustus 18, 2017

Zaterdag kopten enkele kranten “Sabam vraagt 443 euro voor muziek beluisteren op smartphone”.
Een installateur van alarmsystemen uit Farciennes uitte zijn misnoegen over het ontvangen van een rekening van 443 euro. Een Sabam afgevaardigde had vastgesteld dat een werknemer met zijn smartphone muziek beluisterde.
Auteursrechten zijn verschuldigd van zodra er muziekgebruik is buiten de familiekring. Dit geldt ook voor bedrijven. De betrokken belangenfederaties hebben hierover sinds oktober 2009 een akkoord met beheersvennootschappen Sabam en Simim (die samenwerken onder de noemer Unisono). Akkoord dat door de toenmalige Minister van Ondernemen werd goedgekeurd en de tarieven en de uitvoeringsmodaliteiten bij muziekgebruik in ondernemingen met meer dan 8 voltijdse equivalenten vast legt. Dit was het geval bij de betrokken onderneming.
Hoe muziek wordt afgespeeld heeft geen belang, wel dat ze (voor zover deze auteursrechtelijk beschermd is) binnen de onderneming duidelijk te horen is door de werknemers. Wanneer een personeelslid met een koptelefoon zijn eigen muziekcollectie beluistert zijn geen auteursrechten verschuldigd. In dat geval is de muziek immers niet te horen door de overige personeelsleden.
In het specifieke geval van deze onderneming heeft de beëdigde Sabam afgevaardigde wel degelijk vastgesteld dat auteursrechtelijk beschermde muziekwerken van het pop-genre door het personeel konden worden beluisterd.
Het bedrag van 443 euro komt overeen met een jaarvergoeding, weliswaar verhoogd wegens muziekgebruik zonder voorafgaande licentie en met de gemaakte verplaatsings- en vaststellingskosten.
 

Over Sabam

Sabam werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt ze de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken en staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.
Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 38.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. Sabam speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. Sabam vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire.
Sabam heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Over Simim

Simim werd in 1995 opgericht en is de enige beheersvennootschap voor de muziekproducenten die erkend is door de overheid. Ze heeft tot doel de rechten voor de muziekproducenten te innen, te beheren en te verdelen. Simim vertegenwoordigt eveneens het Belgische en het internationale muziekrepertoire.

Over Unisono

Unisono is het gemeenschappelijk project van Sabam en Simim, met als doel door een geïntegreerde inning de regeling van de uitvoeringsrechten binnen de bedrijven, verenigingen en openbare diensten te vereenvoudigen. Door deze one-stop faciliteit kunnen zij in één keer aan alle verplichtingen voldoen indien er in het bedrijf, de vereniging of de openbare dienst muziek gebruikt wordt.

Over Sabam

Sabam is dé Belgische vereniging voor auteurs, componisten en uitgevers. Ze beheert de rechten van meer dan 41.000 leden in 5 domeinen: muziek, film & televisie, theater & dans, visuele kunsten en literatuur. In 2017 verdeelde Sabam bijna € 118 miljoen aan auteursrechten. Daarnaast steunde ze via Sabam For Culture datzelfde jaar meer dan 130 culturele evenementen en ruim 150 projecten van haar leden. Meer dan 250 werknemers zetten zich vanuit Brussel elke dag in voor de rechten van de auteurs. In 2022 viert Sabam haar 100-jarig bestaan.

Perscontact:

Olivier Maeterlinck

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be