Sabam sluit overeenkomst met ICE om haar kosten te verlagen en haar efficiëntie te verhogen

share

juni 23, 2014

Om de belangen en het repertoire van haar auteurs en uitgevers optimaal te verdedigen, gaat SABAM synergieën en samenwerkingen in het buitenland aan.

Zo kan SABAM haar beheerskosten verlagen en tegelijk efficiënter werken in een steeds ruimere Europese of zelfs globale cultuursector.

In deze context ondertekent SABAM vandaag een overeenkomst met ICE. ICE is een Zweeds bedrijf dat een moderne database van beschermde muziekwerken uitbouwt. Met deze database kunnen de auteursrechtenverenigingen de documentatie van het wereldwijde repertoire dat ze vertegenwoordigen

goedkoper beheren. Een werk documenteren houdt in dat men vastlegt en aangeeft wie de rechthebbenden van dat werk zijn en welke verdeelsleutel voor de auteursrechten moet worden toegepast, zowel in België als in het buitenland.

 

HUIDIGE TOESTAND

Elke auteursvereniging stuurt de documentatie van haar werken door naar de verschillende buitenlandse auteursverenigingen. De buitenlandse vereniging vult haar eigen documentatie met de doorgestuurde gegevens aan. Dit stelt ze in staat de auteursrechten te innen en over te maken aan de auteursvereniging die de betrokken rechthebbenden vertegenwoordigt. De verwerking van deze buitenlandse gegevens is kostelijk en een foutenmarge is mogelijk.

 

MET ICE

Binnen ICE is elke auteursvereniging verantwoordelijk voor de documentatie van haar eigen repertoire en de integratie ervan in de gemeenschappelijke database. Deze vorm van ‘pooling’ houdt twee belangrijke voordelen in: enerzijds een meer betrouwbare internationale werkendatabase, vermits het repertoire aan de bron gecodeerd wordt en eenmaal gevalideerd voor iedereen. Anderzijds zijn verwerkingskosten beduidend lager vermits iedere auteursvereniging zich nog slechts moet toeleggen op de documentatie van haar eigen repertoire.

Christophe Depreter, CEO van SABAM: “Ons doel is om synergieën te vinden in het buitenland en ons beheer zo efficiënter te maken en onze kosten nog verder te verlagen. Lagere kosten, dus hogere inkomsten voor onze 39.000 leden. Door een associatie met ICE kunnen we ons personeelsbestand in de documentatiedienst zachtjes afbouwen door het huidige aantal werknemers van 37 in de toekomst te herleiden tot 14. Mijn grootste bekommernis is dat deze overgang zachtjes verloopt, zonder naakte ontslagen.”

De overeenkomst met ICE vergt een overgangsperiode van achttien maanden om zekerheid te hebben dat de documentatie van de Belgische werken correct geïntegreerd wordt in de gemeenschappelijke database. Vanaf 1 januari 2016 zal ze dan operationeel zijn.

 

Over SABAM

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken.

SABAM staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring. Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 39.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. SABAM speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt.

SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire. SABAM heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Over Sabam

Sabam werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt Sabam de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. Sabam staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.

Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 41.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. Sabam speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. Sabam vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire.

Sabam heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be