SABAM verwelkomt het voorstel van richtlijn van de Europese commissie over de auteursverenigingen

share

juli 11, 2012

SABAM verwelkomt het initiatief van Eurocommissaris Barnier om de transparantie en het bestuur van de collectieve beheers vennootschappen te verbeteren, maar ook over het aanmoedigen en vereenvoudigen van het verlenen van grensoverschrijdende licenties voor het online gebruik van muziekwerken binnen de Europese Unie.

Grotere transparantie en een beter bestuur van de collectieve beheers vennootschappen kan het vertrouwen van de gebruikers en de recht hebbenden enkel verhogen. Laten we niet verget en dat de wet op het auteursrecht in België reeds een hele reeks verplichtingen voorziet voor de collectieve beheers vennootschappen. Zo bepaalt de wet onder andere dat de Belgische collectieve beheers vennootschappen:
- erkend moeten worden door de minister bevoegd voor het auteursrecht;
- gecontroleerd worden door de FOD Economie;
- verplichtingen hebben inzake trans parantie in het beheer en goed bestuur.

De vrijheid voor de rechthebbenden om zich aan te sluiten bij een beheers vennootschap van hun keuze en vert egenwoordigd te worden in haar organen is eveneens voorzien. Zo is SABAM als coöperatieve vennootschap eigendom van haar aangesloten leden, die beslissen over de samenstelling van haar Raad van Bestuur.

Over het verlenen van multi territoriale licenties zegt Christophe Depreter ( CEO van SABAM en voorzitter van GESAC ) :
“Er is onget wijfeld ruimte voor verbet ering op dit vlak en het belangrijkste punt is het wettelijk kader voor auteursmaatschappijen om vrijwillig het grootst mogelijke repertoire samen te brengen. De muziekindustrie verandert. De auteursmaatschappijen slaan nieuwe wegen in. Ons uiteindelijk doel is het breedst mogelijke repertoire aan te kunnen bieden aan de gebruikers en tezelfdertijd de effectieve bescherming van de aut eurs rechten en een wijdere culturele diversiteit .”

Over SABAM

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. SABAM staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.

Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 36.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. SABAM speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning
die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire. SABAM heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Over Sabam

Sabam werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt Sabam de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. Sabam staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.

Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 41.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. Sabam speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt. Sabam vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire.

Sabam heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be