Steun aan een uitgeverij voor de promotie van een album van haar auteurs en componisten

Sabam for Culture steunt uitgeverijen bij de promotie van een album (LP/EP) van haar auteurs en componisten. Deze beurs betaalt de helft van de gemaakte kosten terug. Dit met een maximum van € 5.000 per jaar.
 
De steun dekt volgende uitgaven:

•    promotiekosten
•    het maken van een clip of teaser
 
Voorwaarden

•    Eerste of tweede plaat
•    De auteur en/of componist is lid van Sabam
•    De originele uitgever is lid van Sabam
•    Voor een groep: minstens 50% van de auteurs en/of componisten zijn lid van Sabam
•    Minstens twee derde van de opgenomen werken zijn origineel repertoire
•    De steun wordt gekoppeld aan opnames die op fysieke drager verdeeld worden en bij een uitgeverij (waar ze zelf geen aandelen in hebben) ondergebracht
•    De opnames zijn geen productie in eigen beheer (de kosten voor de mechanische reproductie worden niet gedragen door de auteur(s)/componist(en))
•    De auteur/componist maakt geen deel uit van de uitgeverij
•    De steun is beperkt tot 50% van de kosten die door de uitgever zijn gemaakt, bedraagt maximaal € 5.000 en mag niet ingehouden worden op de auteursrechten
•    Voor kosten gemaakt in het buitenland, zijn zowel de uitgever als de auteur en/of componist (of de groep) lid van Sabam voor het betrokken land
•    Steunaanvragen zijn beperkt tot 2 projecten per uitgever met een maximum van 5.000 EUR per jaar
•    De uitgever heeft al minstens 3 projecten onder contract
•    De aanvraag moet tenminste één maand voor de start van de promotiecampagne of realisatie van de clip ingediend worden
 
Inhoud van het dossier


Uw dossier bevat:
•    Een biografie van de artiest/groep
•    Voor een groep: de naam van de auteur(s) en/of componist(en)
•    De discografie
•    Een bewijs van distributie
•    Een kopie van het uitgavecontract
•    De lijst met titels en duur van de werken die voor het album opgenomen zijn
•    Een promotie- en/of mediaplan
•    Het betalingsbewijs van de mechanische reproductierechten
•    Een gedetailleerde costing van de posten waarvoor steun wordt gevraagd. De costing wordt verantwoord met bewijsstukken (facturen)
•    Een document met het akkoord van de auteur(s) en/of componist(en)
 
Verplichtingen

•    Vermelding van het ‘Sabam for Culture’-logo op de achterkant van de hoes van de geluidsdrager en op alle promotiedragers
•    Een activiteitenverslag over de promotiecampagne binnen de drie maanden na release
 
Analyse aanvraag en uitbetaling steun

•    Aanvragen die voldoen aan alle bovengenoemde criteria krijgen steun (binnen de limieten van het beschikbare budget)
•    Aanvragen worden binnen de 30 dagen behandeld en beantwoord
•    De steun wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur uitbetaald
 
Indienen dossier

Dossier en bewijsstukken via e-mail naar sabamforculture@sabam.be