Beurs illustratie en strip

Sabam for Culture ondersteunt illustratoren en striptekenaars bij creatie van nieuw werk. Deze beurs biedt ondersteuning aan auteurs zodat deze tijd kunnen vrijmaken voor het maken van nieuw werk of om financiële kosten te dekken. Deze beurs staat open voor alle genres (graphic novel, jeugdliteratuur, strips, prentenboek).
Auteurs kunnen zowel steun aanvragen voor één publicatie als voor een stripreeks. Deze beurs bedraagt maximum 3000€. De helft van dit bedrag is bestemd voor de auteur, de ander helft voor de illustrator.

Criteria

 • De illustrator/auteur is aangesloten bij Sabam of wenst aan te sluiten. Indien slechts één van beiden is aangesloten bij Sabam, kan enkel dit gedeelte uitbetaald worden.
 • De illustrator/auteur kan slechts om de twee jaar een aanvraag indienen voor deze beurs.
 • Deze beurs is niet combineerbaar met de andere beurzen literatuur voor éénzelfde publicatie.
 • Deze beurs is voornamelijk gericht op de ondersteuning van nieuw talent. Echter zonder limiet op leeftijd of aantal gepubliceerde werken. Een externe jury beslist welke beurzen effectief goedgekeurd worden.
 • Het literaire werk zal worden uitgegeven bij een erkende uitgever. De uitgever moet reeds 3 werken hebben uitgegeven en dit op reguliere basis (min één uitgave per jaar). Publicaties in eigen beheer komen niet in aanmerking.
 • De eerste oplage bedraagt minimum 300 exemplaren
 • Het literaire werk wordt gedistribueerd en zal in de reguliere boekhandel verkrijgbaar zijn
 • Enkel origineel werk komt in aanmerking. Vertalingen, bewerkingen of heruitgaven komen niet in aanmerking.
 • Het literaire werk bestaat ten minste uit 50% illustraties. Publicaties met 50% tekst of meer kunnen aanspraak maken op onze creatiebeurs.
 • De aanvraag gebeurt minstens 6 maanden voor de eerste publicatie

Uw aanvraag bevat

 • Het CV/bibliografie van de illustrator en de auteur
 • Motivatie van de aanvraag met een aanduiding waarvoor deze steun gebruikt zou worden
 • Het uitgavecontract of de intentieverklaring van de uitgever
 • Een vermelding van andere inkomsten en/of subsidies
 • Een algemene planning van de publicatie (datum van publicatie, promotioneel plan, …)
 • Synopsis van het werk

Wat verwachten wij van u?

De vermelding van het ‘Sabam For Culture’-logo in de publicatie en op alle promotionele dragers en een vermelding van “met de steun van Sabam for Culture” in alle officiële communicatie.

Geïnteresseerd?

Gelieve in uw aanvraag rekening te houden met bovenstaande criteria.

Zodra uw aanvraag volledig is, mag u ons deze per e-mail bezorgen op het adres sabamforculture@sabam.be. Een externe jury komt twee maal per jaar samen om de beurzen toe te kennen. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Afsluitdata voor deze beurs:

 • 30 mei
 • 6 november

Hebt u vragen? Laat het ons weten op sabamforculture@sabam.be