Beurs filmmuziek

Deze beurs dient ter ondersteuning van de productie van origineel gecomponeerde muziek voor film, televisie en mediaprojecten in een internationale context. De beurs voorziet in een financiële tussenkomst voor de kosten die verbonden zijn aan de productie van muziek (studio, muzikanten, bewerking, orkestratie…). Sabam For Culture vergroot de financiële middelen om een kwaliteitsvolle muziekproductie mogelijk te maken

Criteria

 • Langspeelfilms, tv-series, games, in een Belgische of buitenlandse coproductie waarbij minstens 2 producenten uit verschillende landen betrokken zijn;
 • Het muziekbudget, exclusief licenties voor het gebruik van bestaande muziek, bedraagt minimaal 1.5% van het globale budget van de film 

Voorbeelden*

 

Filmbudget Budget originele muziek Minimumpercentage
€ 500.000 € 7.500 1,50%
€ 1.000.000 € 15.000 1,50%
€ 1.500.000 € 22.500 1,50%
€ 2.000.000 € 30.000 1,50%
€ 2.500.000 € 37.500 1,50%
€ 3.000.000 € 45.000 1,50%
€ 3.500.000 € 52.500 1,50%
€ 4.000.000 € 60.000 1,50%
€ 5.000.000 € 75.000 1,50%

*Deze tabel wordt als referentie gebruikt bij de toebedeling van de beurzen. Sabam For Culture spreekt zich hiermee niet uit over de te hanteren vergoedingen van muziek binnen audiovisuele producties.

Uw budget is kleiner dan 500.000 euro? Ook dan kan u in aanmerking komen voor steun zolang het minimumpercentage voor originele muziek wordt gehandhaafd.

Indien het muziekbudget voor de filmproductie meer dan 80.000 euro bedraagt, steunt Sabam For Culture voor een maximum van 8.500 euro. Dit ongeacht het totale filmbudget.

 • Indien de filmproducent ook optreedt als uitgever moet er een secundaire exploitatie van de muziek voorzien zijn.
 • De originele muziek moet het hoofdaandeel vormen van de muziek aanwezig in het eindresultaat. 
 • Een bewijs van de samenwerking wordt aangeleverd aan de hand van een overeenkomst tussen producent en componist. 
 • Deze beurs is slechts eenmaal per jaar per producent beschikbaar.
 • Sabam For Culture baseert haar steun op het muziekbudget dat contractueel wordt afgesproken tussen de componist en de producent. Inbegrepen in het muziekbudget is een correcte vergoeding voor de componist. De beurs mag mee verrekend worden in dit muziekbudget, deze beurs bedraagt 20% van het totale productiebudget van de originele muziek, met een minimum van 750 € en een maximum van 8.500€. 
 • De componist(en) is/zijn lid van Sabam.
 • De componist(en) is/zijn op de hoogte van de steunaanvraag.
 • Het internationale karakter van de exploitatie, de hoogte van het voorziene budget om de opnames mogelijk te maken en de eventuele secundaire exploitaties zijn doorslaggevende criteria

Beurs
De beurs bedraagt 20% van het productiebudget voor originele muziek (externe studiokosten, muzikanten, bewerker, orkestratie...). 
De steun kent een minimum van 750 € en een maximum van 8.500 €.

Aanvraag
De aanvraag gebeurt door de producent, samen met de componist, op basis van het totale gedetailleerd budget van de film en een gedetailleerd budget voor de productie van de originele muziek.

Betalingsmodaliteiten

 • De steun kan - in samenspraak met de betrokken partijen – uitbetaald worden aan de producent of de componist
 • Het contract tussen de producent en de componist wordt voorgelegd voor de uitbetaling van de beurs.
 • De producent of componist levert de definitieve cue-sheet van de filmproductie aan
 • De producent verbindt er zich toe om de steun van Sabam For Culture te vermelden in de generiek: originele muziek, gecreëerd door componist X, met de steun van Sabam For Culture, alsook het SFC-logo.

Dossier

Samen met de volgende bijlagen/onderdelen:

 • Globaal en gedetailleerd budget van de film 
 • Globaal en gedetailleerd budget van de originele muziek van de film 
 • De cue of details van de titels en de duur van de in de soundtrack gebruikte muziek (kan later worden meegedeeld als dit niet mogelijk is vóór de postproductie)
 • Het contract tussen de componist van de originele muziek en de producent
 • Het akkoord van de componist met deze steunaanvraag 

Uw dossier is welkom op sabamforculture@sabam.be.