Residentiebeurs Podiumkunsten
Body

Het budget voor deze beurs is uitgeput. Wij nodigen u uit om uw aanvraag in te dienen vanaf 1 januari 2024

 

U hebt een residentieplek aangeboden gekregen van een culturele speler in België of in het buitenland? Denk aan een theater, producent, gezelschap, cultureel centrum, festival ... Dan is deze beurs echt iets voor u! 

Sabam for Culture biedt u een beurs tot 2.000 aan. Hiermee dekt u een deel van de kosten die u tijdens uw residentie maakt. Zo willen we ervoor zorgen dat u zich in een professionele context kan ontwikkelen en de ruimte krijgt om aan uw nieuwe voorstelling te werken.


Voorwaarden 

 • U bent of wordt lid van Sabam. 
 • U werd door een residentieplek uitgenodigd om deel uit te maken van hun residentiewerking. De residentieplek is gratis: er worden geen huurkosten in rekening gebracht.
 • De residentie duurt minstens vijf dagen.
 • De residentie is bedoeld om de creatie van een theater-, comedy- of dansvoorstelling onder professionele omstandigheden te ondersteunen. Bij twijfel over de residentiewerking wordt het dossier voorgelegd aan de commissie van Sabam for Culture.
 • U kan deze beurs om de twee jaar aanvragen.
 • Het is mogelijk om deze beurs later te combineren met een creatiebeurs voor uw nieuwe voorstelling.
 • U gebruikt deze beurs om de volgende kosten te dekken:
  • de vergoeding van een coach, regisseur, licht-, decor- of geluidsontwerper, technici, muzikanten en/of acteurs; 
  • een vergoeding voor uzelf (max. 500 euro). 
  • specifieke kosten gelinkt aan onderzoek;
  • accommodatie, vervoer en andere onkosten in het kader van uw residentie;
  • Let op: de aankoop van materiaal (bv. decor) komt niet in aanmerking. 


Uw aanvraag bevat:

 • Een uitnodiging van of overeenkomst met de residentieplek, met vermelding van de duur van de residentie; 
 • Een begroting van de kosten, met een motivering van elke uitgavenpost; 
 • Een indicatie van de financiële bijdrage van derden (eventuele subsidies en/of budget van de residentieplek);
 • Een motivatie en korte beschrijving van het project waaraan u zal werken (max. 600 woorden); 
 • Een intentieverklaring van de residentiewerking waarin zij uitlegt hoe ze u zal ondersteunen. 


Beoordeling:

 • De commissie Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om steunaanvragen of specifieke uitgavenposten af te wijzen. 
 • Aanvragen worden in chronologische volgorde behandeld. 
 • De beurs is beschikbaar zolang het budget dit toelaat. 


Praktische info:

Stuur uw aanvraag samen met de nodige bewijsstukken naar grants@sabam.be.

Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u het toegekende bedrag zodra u uw kosten hebt bewezen (bv. met facturen).

Hebt u een vraag? Contacteer ons en we helpen u graag verder!