Kabelrecht

Voor elke uitvoering, opvoering, vertoning... van werken in het openbaar is toestemming van de auteur vereist.

De Belgische wet op het auteursrecht van 30 juni 1994 kent echter geen uitvoeringsrechten toe bij openbare evenementen zoals tentoonstellingen van visuele werken of filmvertoningen, bijvoorbeeld in musea. Het recht om een visueel werk tentoon te stellen behoort niet meer toe aan de auteur maar aan de eigenaar vanwege zijn eigendomsrecht.

De wet kent echter wel openbare zendrechten toe voor via de kabel doorgegeven televisie-uitzendingen. Sabam heeft daarover contracten gesloten met de kabelmaatschappijen en rekent die rechten af aan haar leden.

De afrekening van de kabelrechten vindt elk jaar plaats in november.