Reproductie op beelddrager

Wanneer u een film op dvd of blu-ray wil uitbrengen, zijn er twee soorten rechten waar u rekening mee dient te houden. Eerst en vooral zijn er de synchronisatierechten (om een bepaald muziekwerk te mogen gebruiken in uw film). Verder zijn er ook nog de reproductierechten (om de film te mogen dupliceren). Hieronder vindt u alle informatie terug die u nodig hebt om u in regel te stellen met Sabam.

eLicensing

Vraag online een licentie voor het werk dat u wilt gebruiken

Nog niet vertrouwd met eLicensing? Bekijk zeker eens dit filmpje!

Klik hier voor meer informatie over onze algemene voorwaarden.

 
Synchronisatierechten:

Eerst en vooral dient u de toelating te vragen aan de uitgever van het muziekwerk. Dit zijn de zogenaamde synchronisatierechten die u moet betalen om een muziekwerk te mogen gebruiken in een filmpje. Sabam treedt hier enkel op als tussenpersoon. Het is uiteindelijk de uitgever die beslist of u het werk al dan niet mag gebruiken en hoeveel het zal kosten. Er bestaat hiervoor geen minimum- of maximumvergoeding.

U kan ook gebruik maken van illustratiemuziek (zgn. library- of stock music). Hiervoor betaalt u een vast tarief per muziekwerk, per fractie van 30 seconden.

Lijst van uitgevers die illustratiemuziek aanbieden

Een andere mogelijkheid is om zelf muziek te (laten) componeren speciaal voor uw productie. In dat geval maakt u een rechtstreekse afspraak met een componist. U kan hiervoor gebruik maken van het modelcontract.

Uiteraard kan u ook steeds gebruik maken van muziek waarop geen auteursrechten meer verschuldigd zijn omdat ze tot het publiek domein behoren (muziek waarvan de langstlevende auteur/componist meer dan 70 jaar overleden is).

 

Reproductierechten:

Naast de synchronisatierechten, dient u ook nog de reproductierechten te regelen om de dvd te mogen dupliceren. Dit kan u eveneens doen via eLicensing.

De toelating wordt verleend onder volgende voorwaarden:

  • Indien uw audiovisuele productie muziekwerken bevat waarvan Sabam de rechten beheert, bedraagt het percentage van de vergoeding 3,5% van de groothandelsprijs.  Dit wordt berekend in functie van de muziekduur ten opzichte van de totale duur van de productie (film), rekening houdend met een minimumvergoeding per exemplaar van € 0,11.
  • Indien Sabam - naast de muziek - ook de rechten van de regisseur en/of scenarist beheert, bedraagt het percentage van de vergoeding 6,10% van de groothandelsprijs, rekening houdend met een minimumvergoeding per exemplaar van € 0,19.

Meer informatie rond reproducties op dvd vindt u in onze brochure.