Dj licentie

Licentie aanvragen

Wenst u een dj-licentie aan te vragen, dan kan u dit eenvoudig doen via eLicensing. Eenmaal de factuur betaald is, wordt de dj-licentie per e-mail opgestuurd.

Jaarlijkse vergoeding 2019

€ 221.13 + 6% btw

 

 

eLicensing

Vraag online een licentie voor het werk dat u wilt gebruiken

Nog niet vertrouwd met eLicensing? Bekijk zeker eens dit filmpje!

 

Tarief

Als tegenprestatie voor deze toestemming dient er een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van € 221.13 + 6% btw, zijnde het aandeel van de naburige rechten voor SIMIM, betaald te worden.

Voor het eerste jaar wordt de vergoeding verlaagd in verhouding tot het aantal resterende maanden, waarbij de begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. De vergoeding is niet terugvorderbaar indien de dj zijn activiteiten in de loop van het jaar zou stopzetten

 

Wat is de dj-licentie?

De dj-licentie is een toelating voor het maken van kopieën van uw eigen muziekcollectie ter ondersteuning van uw activiteiten als dj.

 

Wat zijn de voordelen?

Dankzij het gebruik van gekopieerde geluidsdragers en digitale muziekbestanden wordt het mogelijk om compilaties te maken, zijn de gebruikte geluidsdragers veel makkelijker te vervoeren en bent u beveiligd tegen diefstal, beschadiging of slijtage van de originele dragers. De digitalisering van geluidsdragers (op pc) biedt dan weer uitzicht op het gebruik van allerhande softwareprogramma’s en maakt de hele muziekcollectie snel toegankelijk.

 

Waarom is een dj-licentie nodig?

De dj-licentie is ontstaan in 2007 op verzoek van de sector zelf omdat de toelating voor gebruik van reproducties (lees: kopieën) buiten de familiekring niet in het Wetboek van Economisch Recht werd opgenomen. Volgens artikel XI.190, § 1, 5° en artikel XI.217, 4° van het Wetboek van Economisch Recht is voor de reproductie van een muziekwerk geen voorafgaande toestemming nodig als die in de familiekring geschiedt en alleen daarvoor bestemd is. Voor alle kopieën die niet onder deze uitzondering vallen, is dus de uitdrukkelijke toestemming nodig van de rechthebbenden van de muziek. Deze rechthebbenden worden door Sabam en SIMIM vertegenwoordigd.

 

Wat zijn de voorwaarden van de dj-licentie?

Een dj-licentie wordt verleend tegen een aantal voorwaarden. Zo mag onder meer de kopie alleen worden gebruikt door de dj wiens naam en adres op de licentie vermeld staat. Bovendien moet de dj in het bezit zijn van de originele dragers en downloads waarvan hij of zij kopieën maakt.

Gebruikt u enkel legaal verkregen originele geluidsdragers en muziekbestanden? Dan hebt u geen dj-licentie nodig.

 

Jeugdhuizen

Jeugdhuizen die lid zijn van een overkoepelende jeugdhuisfederatie en/of erkend zijn door een overheidsinstantie kunnen ook in aanmerking komen voor deze licentie. Het enige verschil met de dj-licentie is dat de originele geluidsdragers en/of legale digitale muziekbestanden in het jeugdhuis zelf aanwezig moeten zijn. Alle andere voorwaarden blijven dezelfde.

 

Unisono

Unisono is de naam waaronder Sabam en SIMIM samenwerken en gezamenlijk optreden, een one stop shop dus. Het is dan ook onder deze merknaam dat de dj-licentie aan de dj wordt aangeboden.