Webradio/tv

Radio

Hebt u een particuliere radio, dan biedt Sabam u een licentieovereenkomst aan waarbij u als omroep vrij gebruik kan maken van ons repertoire. In ruil voor de licentie betaalt u auteursrechten en levert u playlists aan.

Hoeveel u dient te betalen hangt af van uw potentieel publiek en uw inkomsten. Concreet gaat het om een percentage van uw omzet, gekoppeld aan een minimumvergoeding. Onze definitie van 'inkomsten' is gebaseerd op de definitie '"financiële middelen van de radio-omroep", opgenomen in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 inzake de Billijke Vergoeding die door de radio-omroepen verschuldigd is.

Voor omroepen met een klein potentieel publiek en een geringe omzet wordt enkel een forfait aangerekend in functie van het wekelijks uitzendrooster. Voor de meer commerciële radio's gaat de berekening uit van hun inkomsten. Wanneer we het hier over inkomsten hebben dan bedoelen we de bruto-inkomsten, zonder enige aftrek van agentschapskosten, commissielonen of andere kosten.

Op een eerste inkomstenschijf wordt 2,8% geheven en op de inkomsten die een zekere drempel overschrijden wordt een inningspercentage van 1,5 % toegepast. Zowel de drempel als de minimumvergoeding worden per omroepprogramma vastgesteld en jaarlijks geïndexeerd.

Hetzelfde tarief zal van toepassing zijn ongeacht of het om een lokale, een regionale of een nationale radio gaat.

Klik hier voor meer informatie over onze algemene voorwaarden.

 

Simulcast

Indien het programma simultaan online beluisterbaar is, dan betaalt de omroep daarvoor een forfaitaire som.

Klik hier voor meer informatie over onze algemene voorwaarden.

 

Webradio

Om de vergoeding voor webradio’s te bepalen, houden we rekening met de inkomsten en het maximale aantal simultane streams.

De vergoeding bestaat, net zoals bij de particuliere radio uit een percentage op de omzet gekoppeld aan een minimumvergoeding. Het percentage dat toegepast wordt bij webradio’s is 2,8 % op alle met de webradio gerealiseerde inkomsten.

Klik hier voor meer informatie over onze algemene voorwaarden.

 

TV / Distributie

Klik hier voor meer informatie over onze algemene voorwaarden.

Sectortarief125.89 KB