Bereken online

Ga naar eengemaakteaangifte.be om de verschuldigde rechten te berekenen en om uw aangifte in te dienen.

 

 Sabam is gemandateerd door Playright en SIMIM.