Bijzondere regelingen

Er is een bijzondere regeling voorzien voor bedrijven, verenigingen en openbare diensten waar een ruim gedeelte van het personeel:

  • tewerkgesteld is voor het publiek toegankelijke bedrijfsruimtes waar er voor de muziekbeluistering reeds een vergoeding betaald wordt aan Sabam (auteursrechten) en aan de Billijke Vergoeding (naburige rechten)
  • geen muziek kan beluisteren, wat onder bepaalde voorwaarden aanleiding kan geven tot een berekening van de rechten in afwijking van het totaal aantal op de sociale balans ingeschreven VTE’s.

Alle ondernemingen of ondernemingsgroepen, verenigingen of openbare diensten die zich niet in één van bovenstaande situaties bevinden hebben de mogelijkheid een bijzondere regeling aan te vragen voor de tarifering van het auteursrecht wanneer de algemene tariefstructuur onaangepast is aan de concrete bedrijfssituatie.

 

Publieke bedrijfsruimtes

Onmogelijkheid muziek te beluisteren in de onderneming, vereniging of openbare dienst

Unisoc

Transport

Taxi

 

Voorwaarden voor toepassing van de bijzondere regelingen

  1. De onderneming, vereniging of openbare dienst moet zich steeds tot UNISONO richten, wanneer zij gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot bijzondere regeling.
  2. Elke aanvraag moet gemotiveerd zijn, gebaseerd op objectieve en verifieerbare gegevens en gestaafd worden met een bewijs. Weigert UNISONO de aanvraag tot bijzondere regeling, dan moet zij die beslissing motiveren aan de hand van objectieve en verifieerbare gegevens.
  3. Zijn er geen objectieve en verifieerbare gegevens beschikbaar, dan verleent de onderneming, vereniging of openbare dienst toegang aan UNISONO, met het oog op controle.
  4. Wanneer vaststaat dat de onderneming, vereniging of openbare dienst zich in een situatie bevindt waarvoor een bijzondere regeling geldt zoals hoger voorzien, past UNISONO het bijzonder tarief toe.
  5. De bijzondere regelingen gelden uitsluitend voor de muziek op de werkplaats en het combinatietarief en zullen restrictief worden geïnterpreteerd.
  6. Als echter blijkt dat de toepassing van het algemeen tarief voordeliger is, dan blijft uiteraard het algemeen tarief van toepassing.

 

Tarieven

De UNISONO-tarieven (excl. 6 % BTW) vermeld in deze rubriek worden jaarlijks geïndexeerd. De auteursrechten worden geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex van december n-1 (basisindex 1996). De naburige rechten op basis van de gezondheidsindex van december n-1 (basis september 2017).

Deze tarieven gaan in vanaf de maand van de aanvraag tot bijzondere regeling in geval u die samen aanvraagt met een Unisono licentie voor het afspelen van muziek in de niet publiek toegankelijke bedrijfsruimten.

Bezit u al een Unisono licentie voor het gebruik van muziek op de werkplaatsen en vraagt u op een later tijdstip een bijzondere regeling aan, dan gaat het bijzonder tarief in vanaf het jaar van aanvraag.

 

Sabam is gemandateerd door Playright en SIMIM.