Telefonische wachtmuziek

Ondernemingen, verenigingen of openbare diensten die wachtmuziek weergeven op de telefoonlijnen dienen ook hiervoor een gebruikslicentie aan te vragen (voor zover dat de muziekwerken tot het repertoire behoren van de betrokken collectieve beheersvennootschappen). De tarieven worden berekend aan de hand van het aantal telefoonlijnen dat simultaan door de centrale met de buitenwereld kunnen verbonden worden. Bij de tariefberekening wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone en commerciële (betalende) telefoonlijnen.

  Jaartarief zbtw 6%
gewone lijnen / VTE (*) commerciële lijnen AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex 152,23
NABURIGE RECHTEN
consumptieprijsindex 152.23
van tot  
1 5 1 27,30 € 29,70 €
6 10 2 54,60 € 59,40 €
11 15 3 81,90 € 89,10 €
16 20 4 109,20 € 118,80 €
extra 5 lijnen extra lijn 27,30 € 29,70 €

 

(*) Voor telefooncentrales met IP-technologie (internet protocol) wordt het tarief berekend op basis van het aantal VTE’s (voltijds equivalenten) dat in de sociale balans van de onderneming is opgenomen (n-1).

In een aantal gevallen wordt samen met de telefooncentrale muziek meegeleverd. Indien de leverancier een bewijs voorlegt dat zowel de auteursrechten als de naburige rechten vereffend zijn of niet verschuldigd zijn, dan moet geen nieuwe gebruikslicentie worden aangevraagd.

 

 Sabam is gemandateerd door SIMIM.