Reproductierecht

Reproductie van visuele kunst betekent dat u een afbeelding van een beeldend kunstwerk kopieert en openbaar maakt. Het gaat hier dus niet over privé-uitvoeringen in familiekring of in het kader van schoolactiviteiten.

In 1994 werd een wet opgesteld die bepaalt dat alleen de auteur van een letterkundig werk of een kunstwerk het recht heeft om het werk op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren. Als deze auteur (of zijn erfgenamen) aangesloten is bij een auteursvereniging, dan hebt u in België een toestemming nodig van Sabam.

 

Wat zijn de voorwaarden?

  • De voorwaarden voor toestemming zijn meestal de volgende:
  • Eerbiediging van de integriteit van het werk.
  • Vermelding van de naam van de auteur, de titel van het werk en "© Sabam Belgium 2016" onderaan elke reproductie.
  • Indiening van twee bewijsexemplaren van de uitgave bij Sabam.
  • Betaling van de reproductierechten. Meer informatie over het tarief vindt u hieronder terug.