Tarief

De verschuldigde rechten voor een reproductie van een letterkundig werk of kunstwerk verschilt naargelang de drager, de oplage, het formaat van de drager, het formaat van de reproductie, enzovoort. Alle tarieven vindt u terug in onze brochure.

Opgelet! De berekening gebeurt pas na de exploitatie. We kunnen u wel op voorhand bij benadering het bedrag van de in te calculeren auteursrechten meedelen als de beschikbare informatie dat mogelijk maakt.

Houd er rekening mee dat als u een werk gebruikt zonder de toestemming van de auteur, de schadevergoeding hoog kan oplopen!