Is het nuttig om radio- of tv-uitvoeringen in het buitenland te melden?

U mag ons elk gebruik van uw werken in het buitenland melden. Wij bezorgen deze informatie aan de betrokken zustermaatschappij. Zij zorgen dan op hun beurt voor de inning van uw rechten.