Wettelijke vermeldingen

Deze website wordt gepubliceerd en online gezet door Sabam CV, ondernemingsnummer/BTW 0402.989.270 RPR Brussel, met maatschappelijke zetel in de Tweekerkenstraat 41-43, 1000 Brussel.

Sabam is een vennootschap voor het collectief beheer van auteursrechten die bij ministerieel besluit van 1 september 1995 gemachtigd is om de activiteit van beheersvennootschap op Belgisch grondgebied uit te oefenen (Belgisch Staatsblad, 7 oktober 1995). Sabam is onderworpen aan boek XI ‘Intellectuele eigendom’ van het Wetboek van Economisch Recht en aan de Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten die deel uitmaakt van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.

Onze contactgegevens: 
A. Tweekerkenstraat 41-43, 1000 Brussel
T. +32 2 286 84 84
M. member@sabam.be