Kan Sabam nuttig zijn voor mij?

Test eerst en vooral of het zinvol voor u is om lid te worden van Sabam.

 

Naar de test

Ik wil lid worden

Als auteur, uitgever of erfgenaam is het niet eenvoudig om zelf uw auteursrechten te beheren. Sabam kan u daarbij helpen!

Wij zorgen ervoor dat u een vergoeding ontvangt wanneer uw werk wordt gebruikt. Daarvoor moet u wel eerst lid worden van onze vereniging.

 1. Selecteer hieronder of u lid wilt worden als auteur, uitgever of erfgenaam.

 2. Volg de stappen op uw scherm.

 3. Voldoet uw aanvraag aan onze voorwaarden? Dan bevestigen we zo snel mogelijk uw lidmaatschap.

 

We hebben verschillende soorten leden:

Lid worden van Sabam is alleen zinvol als uw werken al gebruikt worden, bv. op het podium, op radio of televisie, online …

Met onze korte test ontdekt u snel en eenvoudig of het voor u interessant is om lid te worden.

Let op: Sabam beschermt uw werken niet. Meer info.

Wilt u meer info over lid worden van Sabam? Lees verder of bekijk onze FAQ's.

 

Start uw lidmaatschapsaanvraag met het aanmaken van uw MySabam-account:

 

 • Muziekuitgever

  Hebt u een overeenkomst gesloten met een of meer auteurs om hun muziekwerken uit te geven? Gefeliciteerd!
  Hieronder vindt u de nodige documenten om uw lidmaatschap bij Sabam als muziekuitgever te regelen:

  • een formulier lidmaatschapsaanvraag als uitgever, ingevuld en ondertekend door de eigenaar, manager of vertegenwoordiger van de uitgeverij;
  • een kopie van de akte die u bij de Kruispuntbank van Ondernemingen hebt neergelegd, met vermelding van uw functie als uitgever en uw bedrijfsnaam;
  • alleen voor rechtspersonen: een kopie van de statuten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, met vermelding van uw functie als uitgever en uw bedrijfsnaam;
  • wat het uitgavefonds betreft:
  • een bewijs dat de werken die u uitgeeft in de laatste twee jaar vóór uw lidmaatschapsaanvraag in het openbaar zijn gebruikt (bv. door mededeling aan het publiek of reproductie).

   

  Stuur deze documenten ingevuld en ondertekend naar affiliation@sabam.be.

   

   

 • Literaire uitgever

  Hebt u een overeenkomst gesloten met een of meer auteurs om hun literaire werken uit te geven? Gefeliciteerd!
  Hieronder vindt u de nodige documenten om uw lidmaatschap bij Sabam als literaire uitgever te regelen.

  • het formulier lidmaatschapsaanvraag als uitgever, ingevuld en ondertekend door de eigenaar, manager of vertegenwoordiger van de uitgeverij;
  • een kopie van de akte die u bij de Kruispuntbank van Ondernemingen hebt neergelegd, met vermelding van uw functie als uitgever en uw bedrijfsnaam;
  • alleen voor rechtspersonen:
   • een kopie van de statuten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, met vermelding van uw functie als uitgever en de naam waaronder uw vennootschap haar uitgave-activiteiten uitoefent;
   • een bewijs dat u aandeelhouder, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder of zaakvoerder van het uitgevrsbedrijf bent, voor zover dat niet in de statuten staat;
  • een origineel uitgavecontract met aangifteformulier(en) van de uitgegeven werken, ondertekend door alle rechthhebbenden;
  • een bewijs dat de werken die u uitgeeft in de laatste twee jaar vóór uw lidmaatschapsaanvraag in het openbaar zijn gebruikt (bv. door mededeling aan het publiek of reproductie).

   

  Stuur deze documenten ingevuld en ondertekend naar affiliation@sabam.be.

Bij het overlijden van een Sabamlid van wie u een erfgenaam bent, vragen we u om ons via affiliation@sabam.be de volgende informatie door te geven:

 • de voornaam en naam van de persoon in kwestie;
 • de datum van overlijden;
 • uw contactgegevens.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Om dit dossier te regelen, vragen wij van u:

 • een akte van bekendheid, opgesteld en ondertekend door een notaris, of een attest van erfopvolging, dat u kunt bekomen in het registratiekantoor van de FOD Financiën van de woonplaats van de overledene. Klik hier voor meer info.
 • een recto-versokopie van uw identiteitskaart of, als de overledene meerdere erfgenamen heeft, die van de vertegenwoordiger die de erfgenamen hebben aangeduid om hen tegenover Sabam te vertegenwoordigen.

3 Misvattingen over lid worden

Wat doet Sabam (niet) voor u?

 • Sabam beschermt uw werken niet.

  Wel zorgt zij ervoor dat u een vergoeding ontvangt wanneer uw werk in het openbaar wordt gebruikt, bv. op een podium, op radio of televisie, online …
   

 • Sabam beheert uw auteursrechten voor alle soorten kunstwerken:

  • muziek
  • audiovisueel
  • theater & dans
  • literatuur
  • visuele kunsten
 • Bent u alleen een uitvoerende kunstenaar of producent? Dan heeft het geen zin om lid te worden van Sabam

  U ontvangt namelijk geen auteursrechten, maar naburige rechten. Ga naar de website van PlayRight of SIMIM.

Lid worden van Sabam heeft tal van voordelen:

Jaarlijks vertrouwen ongeveer 1.000 kunstenaars het beheer van hun auteursrechten toe aan Sabam.

Net als uw kunst kent Sabam geen grenzen. We beheren uw werken in België en in alle landen waar we vertegenwoordigd zijn. Geeft u een concert? Wordt uw werk uitgezonden op radio of televisie? Of wordt uw muziek of film gestreamd? Wij doen al het nodige voor het beheer van uw rechten. U mag zich dus volledig concentreren op het creatieve!

Opgelet: Worden uw werken (nog) niet gebruikt? Dan heeft aansluiten bij Sabam geen zin.

Maak tijdens uw aansluiting zeker een online account aan. Zo ziet u onder andere welke werken werden gebruikt en hoeveel dit u zal opleveren.

Creëer dus uw persoonlijke ruimte, zoals meer dan 17.000 tevreden auteurs al hebben gedaan.

Hebt u een vraag voor ons? Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar.

Goed om te weten: via uw online account kunt u ook uw nieuwe werken registeren en uw playlists na een event snel en eenvoudig aan ons doorgeven.

Bent u een veelzijdig kunstenaar die zich niet beperkt tot één discipline? Dat komt goed uit. Wij ook niet!

Sabam beheert de auteursrechten van muziekwerken, audiovisuele werken, literaire werken, theaterwerken, choreografische werken en werken van beeldende kunst.  

Stel dat u op een dag een heel ander soort werk maakt. Geen probleem! We blijven uw enige aanspreekpunt en kunnen ook de rechten van dit nieuwe werk zonder extra kosten voor u beheren. Dat is uniek in België, vergemakkelijkt het beheer van al uw creaties en drukt tegelijk de kosten.

Via Sabam for Culture steunen we jaarlijks meer dan 500 culturele activiteiten met allerlei beurzen en prijzen.

Wilt u meer weten? Neem een kijkje op de pagina van Sabam for Culture.

Wordt u lid van Sabam? Dan kunt u voor het beheer van uw rechten rekenen op de hulp van een professioneel team.

Hebt u een vraag? Contacteer ons via onze website.  

Lid worden van Sabam, dat is deel uitmaken van een gemeenschap van meer dan 41.000 scheppende kunstenaars.

Sabam luistert naar u en zorgt ervoor dat uw stem wordt gehoord. We verdedigen uw belangen op alle politieke niveaus en tijdens onderhandelingen met omroepen, online platformen, enz.

Als Belgisch huis van de auteurs, componisten en uitgevers onderhouden we nauwe banden met de culturele sector en alle beroepsfederaties. Zo kunnen we uw belangen optimaal behartigen.

Nuttige documenten
 

Lijst van geldige gebruiksbewijzen

Bewijs van gebruik

Volmacht voor uw manager

Volmacht147.2 KB