Ik wil lid worden als

Sabam beheert uw auteursrechten en garandeert dat u een vergoeding ontvangt wanneer uw werk in het openbaar wordt gebruikt. Hiervoor moet u wel lid worden van Sabam. Wacht dus niet langer en klik hier.
Het is niet de taak van Sabam om de werken van haar leden te beschermen. U hoeft geen lid te worden van Sabam als uw werken niet in het openbaar worden gebruikt. Wilt u uw manuscript, maquettes, demo’s of andere werken registeren? Contacteer dan een notaris of deponeer uw werken bij een depotdienst zoals OnlineDepot.
Wij zorgen ervoor dat u een vergoeding ontvangt wanneer uw werken in het openbaar worden gebruikt. Zolang dat niet het geval is, heeft het geen zin om lid te worden van Sabam. Wacht dus even met lid worden tot uw werken voor het eerst in het openbaar worden gebruikt (bv. tijdens concerten, op radio of televisie, op een download- of streamingplatform, op een cd of dvd, website, in een boek, tijdschrift of catalogus).
Hebt u een overeenkomst gesloten met een of meer auteurs om hun muziekwerken uit te geven? Gefeliciteerd!

Hieronder vindt u de nodige documenten om uw lidmaatschap bij Sabam als muziekuitgever te regelen:

 • een formulier lidmaatschapsaanvraag als uitgever, ingevuld en ondertekend door de eigenaar, manager of vertegenwoordiger van de uitgeverij;
 • een kopie van de akte die u bij de Kruispuntbank van Ondernemingen hebt neergelegd, of bij de vergelijkbare instantie in uw land van activiteit als u een buitenlandse uitgever bent. Dit document moet uw functie als uitgever en uw bedrijfsnaam vermelden;
 • alleen voor rechtspersonen: een kopie van de statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel van de vennootschap in het buitenland is gevestigd: een kopie van de statuten van de vergelijkbare instantie in het betrokken land. Dit document moet uw functie als uitgever en uw bedrijfsnaam vermelden;
 • een door alle rechthebbenden ondertekend uitgavecontract voor minstens vijf werken (of werken die samen minstens 15 minuten duren) en, in geval van co-uitgave, voor minstens tien werken (of werken die samen minstens 30 minuten duren);
 • een aangifteformulier voor elk origineel uitgavecontract;
 • een aangifteformulier voor elk uitgegeven muziekwerk;
 • een bewijs dat u de werken die u uitgeeft ook daadwerkelijk commercialiseert (commerciële dragers zoals een cd of plaat, link naar iTunes of Spotify, enz.).

 

Stuur deze documenten ingevuld en ondertekend naar affiliation@sabam.be.

Hebt u een overeenkomst gesloten met een of meer auteurs om hun literaire werken uit te geven? Gefeliciteerd!

Hieronder vindt u de nodige documenten om uw lidmaatschap bij Sabam als literaire uitgever te regelen.

 

 • een formulier lidmaatschapsaanvraag als uitgever, ingevuld en ondertekend door de eigenaar, manager of vertegenwoordiger van de uitgeverij;
 • een kopie van de akte die u bij de Kruispuntbank van Ondernemingen hebt neergelegd, met vermelding van uw functie als uitgever en uw bedrijfsnaam;
 • alleen voor rechtspersonen: een kopie van de statuten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, met vermelding van uw functie als uitgever en uw bedrijfsnaam;
 • een ingevulde en ondertekende akte van afstand voor elk werk;
 • een kopie van elk aangegeven werk.

 

Stuur deze documenten ingevuld en ondertekend naar affiliation@sabam.be.

Bij het overlijden van een Sabamlid van wie u een erfgenaam bent, vragen we u om ons via affiliation@sabam.be de volgende informatie door te geven:

 • de voornaam en naam van de persoon in kwestie;
 • de datum van overlijden;
 • uw contactgegevens.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Om dit dossier te regelen, vragen wij van u:

 • een akte van bekendheid, opgesteld en ondertekend door een notaris, of een attest van erfopvolging, dat u kunt bekomen in het registratiekantoor van de FOD Financiën van de woonplaats van de overledene. Klik hier voor meer info.
 • een recto-versokopie van uw identiteitskaart of, als de overledene meerdere erfgenamen heeft, die van de vertegenwoordiger die de erfgenamen hebben aangeduid om hen tegenover Sabam te vertegenwoordigen.

Waarom lid worden van Sabam?

Jaarlijks vertrouwen ongeveer 1.000 kunstenaars het beheer van hun auteursrechten toe aan Sabam.

Net als uw kunst kent Sabam geen grenzen. We beheren uw werken in België en in alle landen waar we vertegenwoordigd zijn. Geeft u een concert? Wordt uw werk uitgezonden op radio of televisie? Of wordt uw muziek of film gestreamd? Wij doen al het nodige voor het beheer van uw rechten. U mag zich dus volledig concentreren op het creatieve!

Opgelet: Worden uw werken (nog) niet gebruikt? Dan heeft aansluiten bij Sabam geen zin.

Maak tijdens uw aansluiting zeker een online account aan. Zo ziet u onder andere welke werken werden gebruikt en hoeveel dit u zal opleveren.

Creëer dus uw persoonlijke ruimte, zoals meer dan 17.000 tevreden auteurs al hebben gedaan.

Hebt u een vraag voor ons? Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar.

Goed om te weten: via uw online account kunt u ook uw nieuwe werken registeren en uw playlists na een event snel en eenvoudig aan ons doorgeven.

 

Via Sabam for Culture steunen we jaarlijks meer dan 500 culturele activiteiten met allerlei beurzen en prijzen.

Wilt u meer weten? Neem een kijkje op de pagina van Sabam for Culture.

Wordt u lid van Sabam? Dan kunt u voor het beheer van uw rechten rekenen op de hulp van een professioneel team.

Hebt u een vraag? Contacteer ons via onze website.  

 

Lid worden van Sabam, dat is deel uitmaken van een gemeenschap van meer dan 41.000 scheppende kunstenaars.

Sabam luistert naar u en zorgt ervoor dat uw stem wordt gehoord. We verdedigen uw belangen op alle politieke niveaus en tijdens onderhandelingen met omroepen, online platformen, enz.

Als Belgisch huis van de auteurs, componisten en uitgevers onderhouden we nauwe banden met de culturele sector en alle beroepsfederaties. Zo kunnen we uw belangen optimaal behartigen.

Bent u een veelzijdig kunstenaar die zich niet beperkt tot één discipline? Dat komt goed uit. Wij ook niet!

Sabam beheert de auteursrechten van muziekwerken, audiovisuele werken, literaire werken, theaterwerken, choreografische werken en werken van beeldende kunst.  

Stel dat u op een dag een heel ander soort werk maakt. Geen probleem! We blijven uw enige aanspreekpunt en kunnen ook de rechten van dit nieuwe werk zonder extra kosten voor u beheren. Dat is uniek in België, vergemakkelijkt het beheer van al uw creaties en drukt tegelijk de kosten.

Zij zijn al lid