Moet ik lid worden van Sabam?
Test zelf of het interessant is voor u om lid te worden.

Start de test

Ik wil lid worden

Worden uw werken gebruikt op radio of televisie, in een restaurant of café, online, op een podium … ?

Dan hebt u recht op een vergoeding. U kunt hiervoor vertrouwen op Sabam.

Overtuigd? Kies dan of u zich wilt aansluiten als auteur, uitgever of erfgenaam.

Twijfelt u nog? Ontdek via onze korte test of het voor u interessant is om lid te worden.

 

 

Worden uw werken (nog) niet gebruikt of is uw creatie nog niet afgewerkt? Registreer ze dan snel, eenvoudig en gratis via OnlineDepot. Meer info.

 

 • Muziekuitgever

  Sloot u een overeenkomst met een of meerdere auteurs om hun muziekwerken uit te geven? Regel uw lidmaatschap als muziekuitgever dan met deze documenten:

  • een formulier lidmaatschapsaanvraag als uitgever, ingevuld en ondertekend door de eigenaar, manager of vertegenwoordiger van de uitgeverij;
  • een kopie van de akte die u bij de Kruispuntbank van Ondernemingen hebt neergelegd, met vermelding van uw functie als uitgever en uw bedrijfsnaam;
  • alleen voor rechtspersonen: een kopie van de statuten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, met vermelding van uw functie als uitgever en uw bedrijfsnaam;
  • voor het uitgavefonds:
  • een bewijs dat de werken die u uitgeeft in de laatste twee jaar vóór uw lidmaatschapsaanvraag werden gebruikt (bv. door mededeling aan het publiek of reproductie).

   

  Stuur deze documenten ingevuld en ondertekend naar affiliation@sabam.be.

   

   

 • Literaire uitgever

  Sloot u een overeenkomst met een of meerdere auteurs om hun literaire werken uit te geven? Regel uw lidmaatschap als literaire uitgever met deze documenten:

  • het formulier lidmaatschapsaanvraag als uitgever, ingevuld en ondertekend door de eigenaar, manager of vertegenwoordiger van de uitgeverij;
  • een kopie van de akte die u bij de Kruispuntbank van Ondernemingen hebt neergelegd, met vermelding van uw functie als uitgever en uw bedrijfsnaam;
  • alleen voor rechtspersonen:
   • een kopie van de statuten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, met vermelding van uw functie als uitgever en de naam waaronder uw vennootschap haar uitgave-activiteiten uitoefent;
   • een bewijs dat u aandeelhouder, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder of zaakvoerder van het uitgeversbedrijf bent, voor zover dat niet in de statuten staat;
  • een origineel uitgavecontract met aangifteformulier(en) van de uitgegeven werken, ondertekend door alle rechthhebbenden;
  • een bewijs dat de werken die u uitgeeft in de laatste twee jaar vóór uw lidmaatschapsaanvraag in het openbaar werden gebruikt (bv. door mededeling aan het publiek of reproductie).

   

  Stuur deze documenten ingevuld en ondertekend naar affiliation@sabam.be.

Bent u een erfgenaam van een overleden Sabam-lid? Bezorg ons dan de volgende informatie:

 • de voornaam en naam van het Sabam-lid;
 • de datum van overlijden;
 • uw contactgegevens.

Voeg daarbij:

 • een akte van bekendheid, opgesteld en ondertekend door een notaris, of een attest van erfopvolging. Dat vraagt u aan in het registratiekantoor van de FOD Financiën van de woonplaats van het lid.
 • een recto-versokopie van uw identiteitskaart.
  Heeft het lid meerdere erfgenamen? Voeg dan een rect-versokopie toe van de identiteitskaart van de persoon die de erfgenamen zal vertegenwoordigen bij Sabam.

Stuur deze documenten ingevuld en ondertekend naar affiliation@sabam.be. Onze medewerkers nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dit mag u van ons verwachten:

U bent actief in verschillende disciplines of u beslist op een dag een heel ander soort werk te creëren. Geen probleem. We blijven uw enige aanspreekpunt en beheren de rechten van verschillende disciplines zonder extra kosten.

U kunt bij ons terecht voor:

 • muziek;
 • audiovisuele werken;
 • literatuur;
 • theater;
 • choreografische werken;
 • visuele kunst.

Dat is uniek in België. Het vergemakkelijkt het beheer van al uw creaties en drukt tegelijk de kosten.

Worden uw werken (nog) niet gebruikt of zijn uw creaties nog in ontwikkeling? Registreer ze dan snel, eenvoudig en gratis via OnlineDepot.

Let op: Bent u enkel een uitvoerende kunstenaar of producent? Dan ontvangt u geen auteursrechten, maar wel naburige rechten. Die worden beheerd door PlayRight of SIMIM.

Uw kunst kent geen grenzen. We factureren uw rechten in België en in het buitenland.

Wordt uw werk live gespeeld, opgevoerd of uitgezonden op radio of televisie? Of wordt uw muziek of audiovisueel werk gestreamd? Signaleer het snel en eenvoudig via MySabam en wij schieten meteen in actie. U mag zich dus volledig concentreren op het creatieve!

Als lid van Sabam kunt u een beroep doen op een brede waaier aan beurzen in alle kunstdisciplines. Neem een kijkje op de pagina van Sabam for Culture.

Via uw persoonlijk MySabam-account kunt u snel en eenvoudig:

 • uw werken en speellijsten aangeven;
 • ontdekken welke werken werden gebruikt en hoeveel auteursrechten u dit oplevert;
 • al uw betalingen consulteren;
 • in één vingerknip uw gegevens wijzigen.

En nog zoveel meer.

Samen met die van meer dan 45.000 auteurs, componisten en uitgevers:

 • verdedigen we uw belangen tijdens onderhandelingen met gebruikers van uw werken;
 • laten we uw stem horen op alle politieke niveaus;
 • organiseren we netwerkmomenten waarop u andere auteurs, componisten en uitgevers kunt ontmoeten.